nieuws

Corporaties verkopen steeds meer huizen aan hun huurders

bouwbreed

Woningcorporaties verkopen steeds meer sociale huurwoningen aan de zittende huurders. Dit blijkt uit antwoorden van staatssecretaris Tommel op vragen van SP-Kamerlid Poppe naar aanleiding van de voorgenomen verkoop van enkele duizenden woningen door het Woningbedrijf Rotterdam.

Het aantal verkochte woningen is sinds enkele jaren gestaag toegenomen van 3900 in 1992 naar 8200 in 1995. De bewindsman vindt dat op zich niet erg. Corporaties krijgen daardoor financiele armslag om andere sociale doelstellingen uit te voeren, zoals verbetering van de leefbaarheid, verbeteren van hun woningbezit en dergelijke.

Daarnaast helpt het mee aan het bevordering van het eigen woningbezit onder de lagere inkomensgroepen, eveneens een doelstelling van het volkshuisvestingsbeleid.

Tommel schrijft verder dat niet de verkoop van woningen de oorzaak is van de vermindering van het aantal huurhuizen met een huur van minder dan f. 400, maar de ontwikkeling van de huurprijzen. Sinds 1990 is de gemiddelde huurstijging 22% geweest.

Reageer op dit artikel