nieuws

Centraal Fonds in overleg met VROM over claim

bouwbreed

Na de zomer zal het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting (CFV) met het ministerie van VROM overleg voeren over een bijdrage in de saneringskosten van de Geleense corporatie Woningbeheer Limburg. Dat zou wel eens meer ke worden dan de f. 40 miljoen die in dit verband al zijn genoemd.

Het Centraal Fonds houdt het ministerie van VROM verantwoordelijk voor ten minste f. 40 miljoen van de ruim f. 100 miljoen die volgens een plan van crisismanager drs. B.G.A. Kempen aan de sanering van WBL moet worden besteed. Dat was in ieder geval het bedrag dat CFV-voorzitter ir. J.M. Koopman noemde in het gesprek met de parlementaire onderzoekscommissie WBL.

Inmiddels heeft het fonds een “kwalitatieve claim” ingediend, zo verklaarde desgevraagd Koopman. In die claim wordt gesteld dat het ministerie van VROM voor bepaalde delen van het financiele probleem bij de corporatie verantwoordelijk kan worden gehouden. Daarover wordt na de zomervakantie overleg gevoerd. Na overeenstemming hierover wordt aan die delen vervolgens een financiele vertaling gegeven. Dan zal blijken hoeveel uiteindelijk bij het ministerie zal worden geclaimd.

Koopman wilde niet ingaan op de vraag hoe hoog die claim zal gaan worden. Wel liet hij doorschemeren dat de uitkomst van het parlementaire onderzoek naar WBL er wel eens toe zou ke leiden dat er meer zal worden gevraagd dan de al aangekondigde f. 40 miljoen. Het fonds verklaarde in een eerder stadium al juridische stappen te zullen ondernemen als VROM niet op de claim ingaat.

Woningbeheer Limburg verkeert al sinds zijn ontstaan begin jaren negentig in financiele problemen. Naar de oorzaak van die problemen heeft een speciale commissie van de Tweede Kamer onderzoek gedaan; voor de oplossing ervan werd oud-NWR-directeur Kempen aangetrokken. Deze heeft een saneringsplan opgesteld, dat inmiddels is goedgekeurd en wordt uitgevoerd. WBL moet afslanken, delen van het bezit verkopen en heeft een bijdrage uit het CFV nodig van f. 103 miljoen.

Reageer op dit artikel