nieuws

Capa City Realty verhoogt resultaat

bouwbreed

Over het eerste halfjaar van 1996 heeft Capa City Realty een direct beleggingsresultaat behaald van f. 5,5 miljoen. Dat is bijna 35 procent meer dan in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

Deze ontwikkeling is vooral te danken aan de uitbreiding van de vastgoedportefeuille in de tweede helft van 1995 en de daarmee samenhangende vergroting van het geplaatste aandelenkapitaal. Daarnaast hebben de lage rentestand en de hoge bezettingsgraad van de vastgoedportefeuille (97,4 procent) een positieve bijdrage geleverd aan het nu behaalde resultaat.

De waarde van de vastgoedportefeuille is vergeleken met ultimo 1995 niet verder gestegen. De stijging van f. 364,4 miljoen in juni 1995 naar f. 416,7 miljoen in juni 1996 is veroorzaakt door aankopen in de tweede helft van vorig jaar.

Van de twee grote aandeelhouders (belang > 25 procent) heeft slechts NMB-Amstelland een transactie uitgevoerd. De converteerbare achtergestelde lening is omgezet in gewone aandelen.

Gezien het beleid dat onder meer is gericht op de aankoop van goed renderende projecten, verwacht de directie over geheel 1996 een iets hoger direct beleggingsresultaat te behalen dan de in het verslagjaar 1995 veronderstelde 7,5 a 8 procent. Nu verwacht de directie uit te komen boven de 8 procent.

Reageer op dit artikel