nieuws

Verzekering tegen

bouwbreed Premium

arbeidsongeschiktheid

voor zelfstandigen

Zelfstandigen, meewerkende echtgenoten en andere niet-werknemers met inkomsten uit arbeid worden verplicht verzekerd tegen langdurige arbeidsongeschiktheid. Daartoe heeft staatssecretaris Linschoten de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening Zelfstandigen (WAZ).

De WAZ regelt een uitkering op minimumniveau, gebaseerd op het feitelijke inkomensverlies. De uitkering kan alleen worden verstrekt wanneer iemand daadwerkelijke inkomen genoot. Rekening wordt gehouden met de mate van arbeidsongeschiktheid en het feitelijk gederfde inkomen.

De maximum uitkering bij volledige arbeidsongeschiktheid bedraagt 70% van het minimumloon. De WAZ komt in de plaats van de huidige Algemene arbeidsongeschiktheidswet AAW. Zij die op grond van deze wet al een uitkering hebben houden de bestaande uitkeringsrechten.

Deelname aan de WAZ is verplicht. Alle zelfstandigen moeten aan de verzekering meebetalen. De Belastingdienst zal de heffingen opleggen en de premies voor de WAZ innen. De premies komen in een apart fonds. dat wordt beheerd door het Tica. Directeuren-grootaandeelhouders vallen niet onder de WAZ. De Belastingdienst kan hen niet afzonderlijk traceren voor de premieheffing. Daarom zal deze groep verplicht worden verzekerd voor de WAO. Dat zal worden geregeld in een binnenkort in te dienen wetsvoorstel Invoeringswet.

Reageer op dit artikel