nieuws

Stichting Weg wil leidende rol spelen in oplossen files

bouwbreed

De stichting Weg (mobiliteit en infrastructuur) wil een leidende rol gaan spelen in het oplossen van de fileproblematiek op de Nederlandse wegen. Ze wil dit doen door de vele bestaande, maar vaak op zich zelf staande, oplossingen in te bedden in een integrale en breed gedragen aanpak.

De stichting maakte dit bekend op het congres ‘De kwestie congestie’ dat gisteren in Geertruidenberg werd gehouden.

De stichting heeft zich het afgelopen jaar bezonnen op haar rol. Het eigen blad werd afgeschaft en gisteren werd bekend dat het secretariaat wordt ondergebracht bij de Stichting Maatschappij en Onderneming (SMO).

Uit een onderzoek kwam verder naar voren dat de leden behoefte hebben aan inzicht en initiatief op het gebied van congestie. Er blijkt een grote behoefte te bestaan aan creatieve en innovatieve oplossingen die zijn ingebed in een integrale aanpak. Niet alleen bij de leden, maar ook bij politici, ambtenaren, wetenschappers en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties.

Niet bekend

Kerncijfers

En dat er nog het nodige te doen is, viel op te maken uit de jaarlijkse kerncijfers die de stichting gisteren presenteerde. Hieruit blijkt dat de auto vorig jaar weer belangrijker en nog leger is geworden (meer alleenrijders). Er werd 600.000 kilometer meer in de auto gereden dan in 1994, terwijl het aantal openbaar vervoerkilometers afnam met 500.000.

Ook het aantal slachtoffers nam toe; voornamelijk op de 120-kilometer wegen.

De Rijksuitgaven voor verkeersvoorzieningen stijgen in 1997 met 4% naar ruim f. 2,8 miljard. De rijksinkomsten aan verkeersbelastingen stijgen in 1996 met 0,15% en bedragen in totaal bijna f. 21 miljard.

Reageer op dit artikel