nieuws

Pittsburgh biedt alternatief voor onderkant spouwisolatie

bouwbreed

Pittsburgh Corning heeft samen met Adviesburo Nieman BV een oplossing gevonden om op een alternatieve wijze aan de minimaal te realiseren binnenoppervlakte-temperatuurfactor van tenminste 0,65 in de spouw te voldoen, zoals die geldt voor woningen, woongebouwen en logeergebouwen. Dat is de officiele omschrijving zoals die in het Bouwbesluit wordt gehanteerd.

Pittsburgh Corning heeft door Nieman standaard funderingsdetails laten ontwikkelen, waarbij zonder verdiepte sponning in de funderingsbalken toch een f-factor van 0,65 wordt bereikt. Om deze factor te bereiken is het namelijk gebruikelijk om de traditionele spouwmuurisolatie tot 500 a 600 mm onder de bovenzijde van de afgewerkte vloer door te zetten. Het tot op deze diepte moeten doorzetten van de spouwmuurisolatie heeft nogal wat consequenties voor de uitvoering. Funderingsbalken voor de kopgevels van woningen met een kruipruimte moeten daartoe vaak worden voorzien van een sponning. Dat vraagt extra bekistingswerk en is lastig tijdens het storten van het beton. Bij woningen zonder kruipruimte heeft een tot onder het maaiveld doorgezette spouw ook een aantal nadelen.

Lastig karwei

De spouw kan tijdens het aanvullen van de ruimte tussen de bouwmuren worden dichtgedrukt. Hij kan vervuilen tijdens, bijvoorbeeld het storten van de betonvloer. Verder is het aanbrengen van isolatie in het onderste gedeelte van de spouwmuur een lastig karwei. Ze kan beschadiging oplopen, te kort of te lang zijn en vochtproblemen oproepen. Stelprofielen moeten vaak twee keer worden gesteld.

Opgelost

Al deze problemen zijn nu door Pittsburgh Corning Nederland te Nieuwegein en adviesburo Nieman BV te Utrecht opgelost. Dit door ter plaatse van de voornoemde kritische gebouwhoeken onder het buitenspouwblad Foamglas Perinsul toe te passen. In de publikatie: ‘Bouwtechnische details voor energie-efficiente woningbouw’, detailbank SBR 200, zijn diverse details van funderingsbalken zonder sponning opgenomen.

Op de kritische punten is daarbij speciaal cellulair glas of Foamglas Perinsul toegepast om aan de f-factor van 0,65 te voldoen. Ook voor deze oplossing geldt, dat de spouwmuurisolatie van foamglas wallboard moet worden doorgezet tot boven de fundering.

F-factor

Vochtgevoelige spouwisolatie moet namelijk ten minste 600 mm vrij blijven van de fundering. Maar dat heeft weer een ongunstig effect op de f-factor. Aan de f-factor van 0,65 valt niet te ontkomen, omdat uitwendige scheidingsconstructies van gebouwen nu eenmaal volgens het Bouwbesluit aan diverse prestatie-eisen moeten voldoen.

Detailtekening van aansluiting kop-langsgevel met foamglas Perinsul.

Reageer op dit artikel