nieuws

Notaristarief onroerend goed gaat omlaag

bouwbreed

De vaste notaristarieven gaan binnen nu en drie jaar verdwijnen. Verwacht wordt dat een gevolg hiervan zal zijn dat de prijzen van notariele akten in de onroerend goedpraktijk (transport- en hypotheekakten) geleidelijk omlaag zullen gaan. Tarieven in de familiepraktijk zullen daarentegen enigszins stijgen.

De afbouw van de vaste tarifering moet binnen drie jaar plaatsvinden, zo staat te lezen in de nota naar aanleiding van het verslag betreffende het voorstel Wet op het notarisambt.

In de nota wordt uitvoerig ingegaan op vragen van fracties, die het streven naar meer marktwerking in het notariaat en het daarmee vrijlaten van de tarieven niet zo zagen zitten.

Staatssecretaris Schmits heeft in overleg met minister Wijers van EZ besloten het vrijlaten van de notariele tarieven te handhaven.

Omdat dit geleidelijk dient te geschieden komt er een overgangsregeling voor een periode van ten hoogste drie jaar na inwerkingtreding van de wet. De tarieven zullen zo worden vastgesteld dat een geleidelijke overgang naar een geheel vrije tariefvorming mogelijk wordt.

Gedacht wordt aan het opstellen van een maximum- en minimumtarief, waarbinnen de notaris vrij is zijn prijsstelling te bepalen. Zoals gesteld verwacht men lagere tarieven in de onroerend goedpraktijk en stijgende tarieven, voor zover ze nu niet kostendekkend zijn, in de familiepraktijk, zoals voor testamenten, samenlevingscontracten en huwelijksvoorwaarden.

Reageer op dit artikel