nieuws

Nieuw-Sloten proeftuin voor grootschalige zonne-energie

bouwbreed

Op 71 woningen in Amsterdam Nieuw-Sloten zijn 4400 zonnepanelen aangebracht: het grootste in de woningbouw geintegreerde zonne-energiepo ter wereld. Het po moet kennis opleveren over de grootschalige toepassing van zonne-energie in de gebouwde omgeving. Als de resultaten positief zijn kan het po volgens het Amsterdamse energiebedrijf een vervolg krijgen in bijvoorbeeld de Vinex-locatie IJburg.

De traditionele rode dakpannen zijn in de wijk nergens te bekennen. Ze hebben plaatsgemaakt voor diepblauwe zonnepanelen, bestaande uit aan elkaar gekoppelde zonnecellen. Bij de 37 hoogbouwwoningen in het po zijn behalve op het dak ook zonnepanelen aan de gevels geplaatst.

De zonnepanelen beslaan een totale oppervlakte van 2150 vierkante meter en wekken samen maximaal 250 kW aan elektrisch vermogen op.

De bewoners gebruiken deze energie niet zelf, maar de door de cellen geproduceerde elektriciteit wordt aan het openbare net van energiebedrijf ENW Amsterdam geleverd. Binnen in de huizen is dan ook eigenlijk niets van het project te merken. Iedere woning heeft een gewone meterkast en de bewoners betalen het standaardtarief voor de door hen gebruikte stroom.

Nauwkeurig meten

Per woning zal jaarlijks gemiddeld 2400 kWh worden opgewekt. Dat betekent een totaal van 170 MWh per jaar, genoeg voor de elektriciteitsbehoefte van honderd huishoudens.

De Universiteit van Amsterdam, die al de motivatie van de bewoners heeft onderzocht om een pv-(fotovoltaische) woning te kopen, zal de komende twee jaar het functioneren van het systeem nauwkeurig meten. Het energiebedrijf zal daarbij regelmatig informeren naar de ervaringen van de bewoners.

Deze onderzoeksresultaten zal ENW gebruiken als leidraad voor eventuele toekomstige poen.

Beperkingen

De koopprijs van de woningen is gelijk aan die van vergelijkbare woningen zonder zonnepanelen. Het energiebedrijf ENW Amsterdam blijft echter eigenaar van de dakbedekking, zodat de bewoners niet voor het onderhoud aan de zonnepanelen hoeven op te draaien.

Er zijn de bewoners wel beperkingen opgelegd. Zo mogen de zonnepanelen niet worden verwijderd en ook het plaatsen van dakkapellen en dakramen is uit den boze. Verder moet het zonlicht de panelen ongehinderd ke bereiken. Dat betekent dat geen hoge bomen, klimplanten of andere obstakels die tot schaduw leiden zijn toegestaan.

Het po is een initiatief van het Amsterdamse energiebedrijf Energie Noord West (ENW). De zonnepanelen zijn geleverd door R en S en BP Solar. De huizen zijn gebouwd door UBA Poontwikkeling.

De meerkosten voor de toepassing van zonne-energie bedragen ruim f. 5 miljoen, circa f. 70.000 per woning. Daarvan neemt de Europese Unie 40 procent voor zijn rekening. De Nederlandse onderneming voor energie en milieu (Novem) draagt 9 procent bij. ENW betaalt zelf een kwart, terwijl de leveranciers van de systemen 20 procent bijdragen. Het resterende bedrag is bijeengebracht door Deense, Italiaanse en Spaanse milieuorganisatie.

Stap verder

Overigens vindt over twee weken in de Amersfoortse wijk Nieuwland de oplevering plaats van een po waarin de toepassing van zonne-energie nog een stap verder is doorgevoerd dan in Nieuw-Sloten. In Amersfoort zijn niet alleen op grote schaal zonnecellen voor elektriciteit in de daken geintegreerd, maar ook zonnecollectoren voor de warmwatervoorziening. Beide projecten moeten volgens een woordvoerder van Novem ervaringen opleveren met de grootste knelpunten die de integratie van zonne-energie in de woningbouw oplevert.

Als toepassing van zonne-energie standaard wordt – in het algemeen wordt aangenomen dat het niet voor 2010 zover zal zijn – moet er door het uitvoeren van dergelijke proefpoen “bij wijze van spreken een handboek klaar liggen om probleemloos aan de vraag te ke voldoen”.

Reageer op dit artikel