nieuws

Mede dank zij werk van vereniging van bedrijven: Meer begrip voor werk van betonboorders

bouwbreed Premium

Zo langzamerhand begint het beeld, dat de bouw heeft van betonboorders te verbeteren. Dat is, zo meent directeur Anne Dikkerboom van Interboor uit Maarssen, voor een niet onaanzienlijk deel te danken aan het werk van de Vereniging van Betonboorbedrijven, een vereniging, die hij als voorzitter dient.

Anne Dikkerboom en zijn zoon Onno, die bedrijfsleider bij Interboor is, vinden dat hun vak veel te lang in het ‘verdomhoekje’ heeft gezeten. “We werden gezien als eenvoudige gaatjesboorders die altijd geld kostten.” Dat betonboren werd vroeger veelal met de hand door de aannemer zelf gedaan. Dat vergde veel tijd, veel geld en ging vaak ten koste van de constructie. Later werden betonboorbedrijven ingeschakeld maar een hoge pet had de bouw in het algemeen niet op van die bedrijven. Anne Dikkerboom: “Toen ik in het begin van de jaren negentig met enkele collega’s hierover sprak kwamen we tot de conclusie dat er iets aan ons ‘image’ moest veranderen. Daarom besloten we de Vereniging van Betonboorbedrijven op te richten. We schreven onze collega’s aan en ik kan zeggen, dat het succes erg groot was. Op het ogenblik is het zo, dat onze leden ruim 80 procent van de omzet van betonboorbedrijven hebben.” De oprichting van de VBB was ‘een schreeuw om erkenning’ : “We voelden ons achtergesteld.” Te weinig werd gerealiseerd dat betonboren en alles wat daarmee samenhangt veel vakmanschap vereist.

Onno Dikkerboom: “De bouw denkt in centimeters, wij moeten in millimeters denken.” Zijn vader voegt eraan toe, dat de betonboorbedrijven een grote ‘know how’ hebben opgebouwd, waar ook nu nog te weinig gebruik van wordt gemaakt, bijvoorbeeld op het gebied van verankeringen, “vaak een grijze vlek in de bouw.”

Uitstraling

“De jonge vereniging leeft enorm bij onze leden, We hebben nu 88 leden, maar op onze vergaderingen komen vaak 120 mensen of meer. Dat is bij andere verenigingen wel anders… Maar onze leden beseffen dat we samen sterk staan.” Belangrijk is de uitstraling die een bedrijf heeft: “Het is niet meer zo, dat een betonboorder met een sjofel jasje aan in een oud vehikel naar de bouwplaats komt. Kijk maar eens naar ons bedrijf Interboor: onze medewerkers zijn keurig in het pak gestoken, rijden in nieuwe auto’s en hebben het modernste materieel bij zich. Dat zij om met die dure apparaten om te gaan goed opgeleid moeten zijn, spreekt vanzelf.”

Voorlichting

De VBB heeft veel tijd gestoken in de voorlichting over de mogelijkheden en kwaliteiten van haar leden en haar werk begint volgens de heren Dikkerboom succes af te werpen. Aannemers krijgen meer begrip voor het werk van de betonboorbedrijven, zo is hun ervaring. “Je merkt het bijvoorbeeld aan de service die ons wordt geboden. Vroeger was er een houding van: je bekijkt het maar. Nu ke we beschikken over water en stroom en er is steigermateriaal en verticaal transport. Dat was nog niet zo lang geleden heel anders.”

Het begrip wekken voor het werk van betonboorbedrijven is niet de enige taak van de VBB. Ook de scholing van medewerkers is een van de taken, die zij op zich heeft genomen. Voorheen werd de voorlichting over het materieel veelal gedaan door de leverancier, die meestal alleen theoretische lessen gaf.In samenwerking met de Betonvereniging zijn we een opleiding begonnen die wordt gegeven door ouwe rotten in het vak.”

Erg belangrijk noemt de directie het voornemen van de branche te gaan certificeren. De vereniging heeft in samenwerking met DHV een handboek gemaakt. “We hopen in september een van de eerste bedrijven te zijn die het KOMO proces-certificaat ontvangen.”

Zorgen over milieu

De milieuvraagstukkken geven de mensen uit de betonboorbranche nog wel zorgen.”Zo wordt het booroverschot nu vermengd met water waarna het mengsel het riool inloopt. We proberen dat wel op te vangen. Er zijn nog geen voorschriften voor, maar die komen er vast en zeker aan.” Interboor heeft er in Nijmegen al problemen mee gehad. “Op de Waalbrug waren we bezig met het zagen van fietspaden. Het zaagsel daarvan kwam in de rivier terecht. Het werk moest daarom worden stilgelegd en we moesten het zaagsel opvangen met een houten constructie. Dat was een dure oplossing.” Natuurlijk is een dergelijke milieumaatregel altijd mogelijk maar de kosten zijn heel hoog. “Milieumaatregelen gaan dan veel meer kosten dan het werk zelf; dat moeten de opdrachtgevers wel beseffen.” Wat ook in de betonboorbranche moet worden aangepakt is de stofproblematiek. “We willen graag meehelpen het probleem te bestrijden We zijn er klaar voor. We zullen wellicht wel ander materieel aan moeten schaffen; onze leveranciers zijn daarmee bezig. Maar we realiseren ons wel dat de werkwijze heel anders zal worden.”

Interboor na kwart eeuw een van de grootste in de branche

Je kunt niet zeggen dat Anne Dikkerboom een kwart eeuw geleden verstand van betonboren had. Hij kwam uit een familie van gww-ers en zelf werkte hij een jaar of tien in de baggersector. Toch besloot hij, geinspireerd door een vriend van hem, op zekere dag een betonboorbedrijf op te richten. Met de nodige flair en durf bood zij zijn diensten aan. Personeelsleden had hij in het begin niet. De ene dag ging hij daarom in een keurig kostuum om het werk op te nemen; de volgende dag kwam hij in bedrijfskleding terug met de mededeling: “Ik ben zelf maar gekomen, want mijn mensen zijn allemaal aan het werk….” Met vallen en opstaan groeide Interboor tot een bedrijf met ongeveer 35 medewerkers en is daarmee een van de grootste in de branche. Dikkerboom maakte ook nog, zoals hij het zelf zegt, “uitstapje in de isolatiesector”. Later verkocht hij dat bedrijf. De hoofdvestiging van Interboor is in Maarssen. Verder is er een vestiging in Hedel en per 1 juli neemt Interboor de booractiviteiten over van Oranje Bouwtechniek in Spijkenisse, waar het nu al nauw mee samenwerkt. Oranje zet zijn activiteiten op het gebied van betonreparatie, betonspuiten en injecteren zelf voort. Directeur Anne Dikkerboom verzekert dat Interboor een gezond bedrijf is met veel activiteiten. “Betonboringsbedrijf is eigenlijk een verzamelnaam: we boren niet alleen, maar we zagen en frezen, we bevestigen mechanische en chemische verankeringen. Verder hebben we stek verlijmen, injecteren en kernboringen voor rioolinspectie in ons programma.”

Reageer op dit artikel