nieuws

Loonadministratie wordt eenvoudiger

bouwbreed

Werkgevers krijgen met ingang van 1 januari 1997 te maken met afschaffing en vereenvoudiging van diverse tabellen uit de loonadministratie die zij nu nog voor Belastingdienst moeten invullen.

Met ingang van 1 januari 1998 wordt een begin gemaakt met het verminderen van het aantal burgers dat, nadat loonbelasting is ingehouden, achteraf nog aangifte moet doen voor de inkomstenbelasting. Dat is de kern van een omvangrijk vereenvoudigingsvoorstel dat staatssecretaris Vermeend vrijdag heeft aangemeld voor behandeling in de ministerraad.

Vermeend gaat daarbij uit van een onderdeel van vereenvoudigingsvoorstellen van de commissie-Van Lunteren, genoemd naar de directeur-generaal der Belastingdienst. De voorstellen hebben op voorhand de instemming van de werkgeversorganisaties die ruimschoots in de commissie waren vertegenwoordigd. Ook lijkt instemming van de ministerraad waarschijnlijk, omdat het voorstel uitgebreid met de meest betrokken andere departementen is doorgenomen.

De versimpeling van het aangifteformulier voor de inkomstenbelasting betreft met name de post ontvangen rente en dividend.

Ook rente- en dividendbedragen die binnen de vrijstelling vallen, moeten nu precies worden gespecificeerd waarna zij in de aangifte keurig worden opgeteld en vervolgens weer afgetrokken van het belastbare inkomen. Die rompslomp vervalt.

Reageer op dit artikel