nieuws

Collectief onderzoek in bouw onder vuur

bouwbreed

Het collectieve onderzoek in de bouw loopt volgens de Adviesraad Technologiebeleid Bouw ernstig gevaar. Oorzaak is de onder druk staande voeding van het fonds voor onderzoek en ontwikkeling (O en O-fonds) in de sector.

Dat is te lezen in het jaarverslag van de adviesraad. De ARTB, waarin alle belangrijke koepels in de bouw zijn vertegenwoordigd, pleit voor een andere financieringsgrondslag. Organisaties als het Economisch Instituut Bouwnijverheid, de stichting Bouwresearch en de CUR zouden mogelijk gefinancierd moeten gaan worden via een heffing van een nog vast te stellen percentage op de bouwsom. Dit zou in het bestek voorgeschreven moeten worden.

Een experiment met deze vorm van pofinanciering wordt momenteel uitgevoerd in de grond-, weg- en waterbouw.

Het voordeel van dit systeem is dat de direct belanghebbende marktpartijen de kosten van het collectieve onderzoek dragen. Momenteel is dat niet het geval. Het O en O-fonds (ruim f. 200 miljoen per jaar) wordt gevoed door een heffing op de loonsom van bouwcao’ers. Een steeds groter deel van het bouwobject wordt echter gerealiseerd door werknemers die niet onder de bouwcao vallen.

De verhouding van wie wel en wie niet profiteren van collectief onderzoek, en eraan meebetalen, is daarom zoek. Daarnaast speelt dat door het ingrijpen van de Europese Commissie in de Nederlandse aanbestedingspraktijk het Centraal Orgaan Aanbestedingswezen Bouwnijverheid (COAB), waarin ook geld werd vrijgemaakt voor onderzoek, zal verdwijnen.

Onder druk

Het fonds staat dus onder druk, zo constateert secretaris van de ‘ARTB-denktank’ Dick Spekkink. En niet alleen voor de onderzoekstaken van het fonds, die maar een gering percentage van de totale O en O-koek toebedeeld krijgen, maar ook voor andere instellingen als Arbouw en de vakopleidingsinstituten, die uit het O en O-fonds betaald worden.

Volgens de ARTB liggen er goede mogelijkheden in de uitbouw van een systeem van pofinanciering. De Collectief Onderzoek Programmerende Instellingen (COPI’s) worden grotendeels al, met succes, op deze manier gefinancierd. Het experiment in de gww moet uitwijzen of een dergelijke financieringsgrondslag ook in de b en u voordelen kent.

Reageer op dit artikel