nieuws

Belgie doet Europees Parlement bouwterrein cadeau

bouwbreed Premium

De Belgische regering is in onderhandeling met het Europees Parlement over de betaling van een bedrag van ruim f. 420 miljoen dat nog een cadeau aan het parlement is uit 1991 toen Wilfried Martens premier van Belgie was.

Die ‘schonk’ het parlement destijds op kosten van de Belgische belastingbetalers een bouwrijp terrein in de Leopoldswijk, waar de grondprijs een van de duurste van Brussel en Belgie is. De huidige premier Jean-Luc Dehaene nam de erfenis van zijn voorganger over maar heeft grote moeite met de betaling van f. 420 miljoen ineens omdat dit voor de staatsbegroting een niet onaanzienlijke aderlating betekent. Belgie heeft immers de grootste moeite om de ‘Maastricht-norm’ van 3 procent van het BBP te halen, wat een van de voorwaarden is voor toetreding tot de Europese muntunie (EMU) vanaf 1 januari 1999. Daarom dringt Dehaene aan op een gespreide betaling van de f. 420 miljoen.

Het Europees Parlement voelt daar vooralsnog weinig voor. Het parlement zit verlegen om het geld omdat het zelf fors moet bezuinigen. De hoge huur van de parlementsgebouwen in Brussel en Straatsburg valt niet meer op te brengen.

Volgens ex-premier Martens die thans voorzitter is van de Europese Volkspartij (EVP), moet de zaak uiterlijk tegen 1 januari 1997 geregeld zijn.

Het desbetreffende bouwterrein is inmiddels overigens in handen van de ‘Espace Leopold’, een consortium waarvan de belangrijkste financiers zijn de Bacob (de bank van de christelijke vakbond/ACV en het christelijk ziekenfonds) en de Generale Bank.

Huurkoop

Op genoemd terrein verrijst momenteel een nieuw gebouw dat deel uitmaakt van het nieuwe complex van het Europees Parlement in Brussel en dat bovendien het grootste gebouw wordt. Het wordt al volgend jaar opgeleverd. Behalve kantoren en vergaderzalen herbergt het nieuwe gebouw onder meer een drukkerij en restaurant. Het Europees Parlement is contractueel verplicht tot huurkoop van dit gebouw. Het totale kostenplaatje voor het nieuwe gebouw, inclusief de grond, bedraagt f. 1,75 miljard gulden (BF31,5 miljard).

Reageer op dit artikel