nieuws

Automatisch smeren met Beka-Max centrale systeem

bouwbreed Premium

Omdat vrijwel al het op de TKD aanwezige materieel regelmatig en met de juiste hoeveelheid vet dient te worden gesmeerd is Beka Smeersystemen BV aanwezig met zijn Beka-Max centrale vetsmeersysteem.

Het Beka-Max centraal vetsmeersysteem is een progressief systeem dat vetten tot en met NLGI-klasse 2 kan verpompen.

Progressief betekent dat alle smeerpunten van het systeem na elkaar afgesmeerd worden. Door dit na elkaar afsmeren van de smeerpunten kan een progressief centraal vetsmeersysteem eenvoudig door middel van een overstortventiel bewaakt worden.

De werking van het Beka-Max systeem is als volgt. Op de geintegreerde besturing wordt een naar behoefte bepaalde pauze- en smeertijd ingesteld. Bij het in bedrijf zijn van het systeem gaat de elektrische 12 of 24 Volt pomp na de pauzetijd draaien en de roervleugel in het reservoir van de pomp drukt het vet naar het aanzuigpunt van het pompelement. Dit pompelement verpompt het vet via de hogedrukleiding naar de progressieve verdeler die het vet in de juiste hoeveelheden en onafhankelijk van de tegendruk verdeelt.

Een test of incidentele tussensmering is mogelijk via een aparte drukknop, bijvoorbeeld op het dashboard.

Een progressieve verdeler is opgebouwd uit variabele elementen. Hierdoor is het onder andere mogelijk gebruik te maken van verdeler-elementen met verschillende opbrengsten die vervolgens tot een progressieve verdeler met minimaal drie en maximaal tien verdeler-elementen samengebouwd kan worden.

Door de modulaire opbouw kan, afhankelijk van het aantal smeerpunten, het aantal uitlaten vergroot of verkleind worden. Het vet wordt precies volgens de technische specificaties van de gebruiker verdeeld. Het systeem is dus ook achteraf zeer gemakkelijk uit te breiden of aan te passen.

Indien een ongewenste drukverhoging de aangestuurde verdeler blokkeert, bijvoorbeeld veroorzaakt door het verdraaien van een lagerschaal of een verstopt smeerpunt, dan wordt dit gesignaleerd.

Dankzij de hoge werkdruk van maximaal 280 bar heeft het Beka-Max vetsmeersysteem altijd voldoende restdruk om een perfecte smering van alle smeerpunten te garanderen.

De elektrisch aangedreven plunjerpomp pomp het smeermedium naar de progressieve hoofdverdeler, welke het vet in de juiste verhoudingen naar de nevenverdelers verdeelt.

Reageer op dit artikel