nieuws

Abp-dochter KFN kampt met forse leegstand in Rotterdam

bouwbreed

Kantoren Fonds Nederland (KFN), de Abp-dochter die belegt in Nederlandse kantoren en bedrijfsruimte, heeft vorig jaar een direct beleggingsresultaat behaald van f. 39,4 miljoen. Het resultaat werd nadelig beinvloed door leegstand in de regio’s Rotterdam en Den Haag. De bezettingsgraad van het gehele bezit bedroeg in 1995 89 procent. Het indirecte resultaat kwam in het eerste jaar van KFN uit op f. 26,7 miljoen negatief, hierdoor bereikte het totaal beleggingsresultaat een niveau van f. 12,7 miljoen.

Negentig procent van de portefeuille bestaat uit kantoren, die eigenlijk alleen in de Randstad staan. De rest van het vastgoed is bedrijfsruimte. Door de Abp-dochter is vorig jaar f. 126,4 miljoen geinvesteerd in vastgoed in exploitatie en f. 93,3 miljoen in vastgoed in ontwikkeling. Het laatste bedrag gaat geheel naar het omvangrijke po WTC Amsterdam Airport, waarbij KFN als zelfstandige ontwikkelaar optreedt.

De problemen in Rotterdam komen door een forse leegstand in de drie gebouwen aan ’t Weena. Door een actiever verhuur- en beheerbeleid wil men de jaarhuur van f. 16,2 miljoen in 1995 aanzienlijk verbeteren. In het eerste jaarverslag spreekt men de zorg uit over het feit dat er in Rotterdam sprake is van toename van kantoorruimte, terwijl er geen markt voor is. KFN doelt op de ontwikkelingen op de Kop van Zuid.

Om in het tweede jaar van haar bestaan te komen tot een gezondere beleggingsonderneming gaat men “oudere omvangrijke single-tenantgebouwen” afstoten. “Op termijn, dat wil zeggen binnen twee a drie jaar, biedt het fonds op die manier aan beleggers een aantrekkelijke portefeuille.”

Reageer op dit artikel