nieuws

Weweler vecht tegen uitsluitingsstrategie

bouwbreed

De Nederlandse fabrikant van veren voor zware vrachtwagens en trailers Weweler uit Apeldoorn overweegt een belang te nemen in een nog op te richten fabriek voor assen in Maleisie. De belangrijkste reden voor deze deelname is zich teweer te stellen tegen de ‘uitsluitingsstrategie’ die de bekende Duitse en Amerikaanse assenfabrikanten op Weweler toepassen.

Vooral bij de verkoop van moderne luchtveren kampt de Apeldoornse producent met enorme concurrentie van bedrijven die veel groter zijn dan het f. 78 miljoen omzet tellende Weweler. Duitse en Amerikaanse assenfabrikanten verkopen hun produkten samen met luchtveren. Weweler daarentegen kan alleen veren aanbieden en staat derhalve op achterstand.

Indien een trailerfabrikant kiest voor de veren van Weweler dan gaat de concurrentie onmiddellijk tot de aanval over. De geijkte strijdmiddelen zijn dan het duurder maken van de assen terwijl daarnaast de garanties beperkt worden. Volgens bestuursvoorzitter H.Truijens is dit de belangrijkste oorzaak van het stokken van de afzet van luchtveersystemen in het afgelopen boekjaar.

Assenfabriek

Om aan deze situatie het hoofd te bieden wil Weweler een eigen as aanbieden, in de verwachting dat de afnemers de veren sneller zullen afnemen. De eerste contacten in deze richting heeft Weweler gelegd met een Canadese assenfabrikant die bereid was assen naar specificaties van de Nederlandse onderneming te bouwen. Als gevolg van het duurder worden van de dollar lijkt deze overeenkomst geen lang leven beschoren.

Om deze reden is Weweler sinds enige tijd op zoek naar een alternatief. De eerste contacten met met een Singaporese assenfabrikant, welke eigendom is van een Britse participatiemaatschappij, zijn gelegd. Omdat Singapore inmiddels ook redelijk duur is geworden wordt er nu uitgekeken naar een alternatief in Maleisie.

De nieuw te bouwen assenfabriek in Maleisie moet f. 10 miljoen gaan kosten, waarbij Truijens aan een deelname van 50 procent denkt.

Reageer op dit artikel