nieuws

Werken met GIS is meer dan ‘kaartjes maken’

bouwbreed

Met digitale geografische informatie ke zeer fraaie landkaarten en plattegronden worden vervaardigd. Toch is het werken met GIS (Geografische Informatie Systemen) meer dan ‘kaartjes maken’. De informatie kan ook op een andere manier gebruikt worden, bijvoorbeeld bij het ontwikkelen en ondersteunen van ruimtelijk beleid.

Dat benadrukt de planoloog S.C.M. Geertman in zijn boek ‘Ruimtelijke Planning en Geografische Informatie’. Geertman is universitair docent en onderzoeker bij de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de Universiteit Utrecht. Bovendien is hij plaatsvervangend directeur van het Nederlands Expertisecentrum voor Ruimtelijke Informatieverwerking (NexpRI).

Zijn boek behandelt de mogelijkheden om Geo-IT (Geografische Informatie Technologie) te gebruiken voor meer dan alleen maar het maken van landkaartjes en plattegronden. Er staan een aantal voorbeelden in, onder andere het gebruik van Geo-IT voor het bepalen van geschikte locaties voor woningbouw in de Randstad. De actualiteit van het voorbeeld wekt de belangstelling.

Belangstelling alleen is echter niet voldoende voor het lezen van dit boek. Er is ook veel doorzettingsvermogen, deskundigheid en begrip voor nodig. De tekst laat zich namelijk niet makkelijk lezen. Dat is niet alleen een gevolg van het wetenschappelijke niveau (Geertman is op de inhoud van het boek gepromoveerd).

Krachtig hulpmiddel

“Het beleidsondersteuningsproces kan zo worden tot een dynamisch en continu leerproces, dat in de pas met het cyclische en iteratieve karakter van het beleidsproces, dynamisch en continu van aard zal zijn.” “Dit temeer, daar planning als sociale en contextgebonden activiteit doorlopend van karakter en inhoud verandert, hetgeen ook voor de beleidsondersteunende activiteiten een synchrone verandering veronderstelt.” Dit zijn zomaar twee zinnen uit het nawoord. Staat de deur al open of kan de schrijver de klink niet vinden? Die vraag dringt zich bij het doornemen van de meer dan 200 bladzijden onvermijdelijk op.

Het is jammer, dat het boek zo onleesbaar is geworden. Uit de voorbeelden blijkt dat GIS een krachtig hulpmiddel kan zijn bij de ruimtelijke planning. De uitgangspunten moeten wel steeds expliciet gemaakt worden. “Informatie is niet waardevrij of vrij van fouten, onderliggende assumpties en dergelijke”, waarschuwt Geertman. De uitkomst van een GIS-proces is nooit een “finaal antwoord”. De uitkomst hangt altijd af van het perspectief van waaruit een probleem wordt bekeken.

‘Ruimtelijke Planning en Geografische Informatie’ is een uitgave van Van Gorcum en Comp. BV te Assen. Het boek kost f. 49,50.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels