nieuws

Volgens DHV kan aanleg veel goedkoper Kans op meer tunnels voor hsl neemt toe

bouwbreed

De kans op meer tunnels ten behoeve van de hsl neemt toe. Volgens raadgevend ingenieursbureau DHV kan de bouw van de negen kilometer lange tunnel onder het Groene Hart veel goedkoper, waardoor de kansen voor onder meer ondertunneling bij Breda en Prinsenbeek stijgen.

Het kabinetsbesluit voor de geboorde ondertunneling van het Groene Hart heeft het nodige in beweging gezet. Deze op f. 900 miljoen extra geraamde oplossing heeft direct al geleid tot claims van andere delen in ons land om eveneens tunnels te gebruiken voor de hsl, in Zoetermeer, Rotterdam en Breda en Prinsenbeek.

Vooral bij die laatste wordt vanuit Brabant aangedrongen, omdat de hsl daar op 14 meter hoogte door Prinsenbeek zou gaan rijden.

Minister Jorritsma heeft echter altijd de deur dicht gehouden onder het motto dat geen extra geld beschikbaar was voor deze dure oplossingen. Dat heeft in Brabant veel kwaad bloed gezet.

Voor het gedeelte van de hsl tussen Rotterdam en de Belgische grens heeft minister Jorritsma maar f. 535 miljoen beschikbaar. Daarvoor is al f. 415 miljoen nodig voor het traject tussen Rotterdam en Dordrecht. Voor het gedeelte door Brabant resteert dan een ‘fooi’ van f. 120 miljoen.

Daarvan gaat al zo’n f. 50 miljoen op aan de sloop en vervangende nieuwbouw van 60 woningen in Zevenbergsche Hoek en andere aanpassingen omdat de hsl daar langs het dorp komt te lopen. Voor Breda/Prinsenbeek resteert dan nog slechts f. 70 miljoen, onvoldoende voor een tunnel.

Generaliteitsland

In Brabant wijst men er fijntjes op dat het al 200 jaar geleden is dat Brabant ophield Generaliteitsland te zijn. “Het is toch eigenlijk te gek dat het zuiden weer eens volkomen genegeerd wordt. Wij richten ons nu maar op de Tweede Kamer, die het straks uiteindelijk toch uitmaakt. Gelukkig hebben de meeste fracties daar al gezegd dat er geen verschil in benadering mag zijn tussen het noorden en het zuiden. Dat de minister geen geld heeft, begrijp ik best. Er zijn dan twee mogelijkheden: of zij zoekt elders naar middelen of de oplossing in het Groene Hart moet dan maar wat soberder. Maar het kan natuurlijk niet zo zijn dat er boven de Moerdijk elf keer zoveel wordt uitgegeven om de problemen rond de hsl op te lossen dan hier”, zo zeggen Bredase politici.

Een enkele cynicus ziet overigens wel een verschil. “In het Groene Hart gaat het om koeien, hier om mensen. Dat mag wel wat kosten.”

Minder

De kans dat er meer geld komt voor de Brabantse knelpunten lijkt echter te stijgen. DHV in Amersfoort liet bij monde van de voorzitter van de Raad van Bestuur, ir. J. Huis in ’t Veld, weten dat de bouw van de tunnel onder het Groene Hart aanzienlijk goedkoper zou ke door de tunnel in een trechtervorm aan te leggen.

Momenteel wordt uitgegaan van een diameter van bijna 10 meter. Dit is nodig om de passagiers geen last te laten hebben van luchtdrukverschillen in de tunnel als gevolg van de luchtverplaatsing van de voortrazende trein. Door trechtervormige ingangen te maken, waardoor de lucht sneller uit de tunnel kan stromen, kan mogelijk worden volstaan met smallere en dus goedkopere tunnelbuizen.

Of het daarmee bespaarde geld voldoende zal zijn voor een tunnel bij Breda/Prinsenbeek is onzeker. Wel zal het hierdoor wellicht mogelijk worden de lijn daar verdiept aan te leggen, waardoor de overlast voor de omwonenden in ieder geval minder zal zijn dan bij de nu geplande aanleg op 14 meter hoogte.

Op die variant wordt nu gestudeerd in het kader van een aanvullende mer voor het trace langs de A16, het zogenoemde F-trace dat de voorkeur van minister Jorritsma heeft. Zij heeft beide Brabantse gemeenten al laten weten dat zij dit trace zal voorstellen aan het kabinet en de Tweede Kamer.

Of dat inderdaad zal gebeuren hangt overigens af van de Vlaamse regering. Op dit moment gaat de voorkeur van de Belgen nog steeds uit naar een trace dat ter hoogte van Bergen op Zoom Belgie binnenkomt. Naar verwachting zal daar deze week nog een beslissing over worden genomen door onze Zuiderburen.

Reageer op dit artikel