nieuws

Stadsgewest Haaglanden doet klemmend beroep op bouwgemeenten Ook kleine bouwers actief op Vinex-locatie

bouwbreed

Gemeenten moeten bij de realisering van de Vinex-bouwopgave de kleine en middelgrote aannemingsbedrijven niet langer over het hoofd zien. In een brief aan alle bouwgemeenten doet het stadsgewest Haaglanden dan ook een klemmend beroep om regionale bouwbedrijven een reele kans te geven. Ook moeten de gemeenten meer oog hebben voor de realisering van leerlingbouwplaatsen.

De NVOB regio Den Haag zegt in een reactie tevreden te zijn over de actie van het dagelijks bestuur van Haaglanden. De brief van het stadsgewest Haaglanden is het directe resultaat van een gesprek met het Nederlands Verbond van Ondernemers in de Bouwnijverheid en de VAGWW over de zorgelijke ontwikkelingen voor de kleine en middelgrote bouwbedrijven in de regio. De twee organisaties hadden op dit gesprek aangedrongen omdat zij vreesden door de bouwgemeenten bij de ontwikkeling van de grote bouwlocaties buitenspel te worden gezet.

Noodklok

Het NVOB luidde hierover eerder al de noodklok door vast te stellen dat bij ongewijzigd beleid op termijn een verlies van enkele honderden banen in de bedrijfstak te verwachten valt.

In Haaglanden moeten nog voor het jaar 2005 ruim 42.000 woningen worden gebouwd. Een opgave die volgens het NVOB vooralsnog aan de neus van de kleine- en middelgrote bouwbedrijven in de regio voorbij lijkt te gaan.

Machtspositie

“De onrust”, zo stelt het NVOB, “vindt zijn oorsprong in het feit dat de regionale ondernemingen niet in de gelegenheid zijn geweest bouwvolume van de grote bouwlocaties naar zich toe te trekken. Grote bouwondernemingen en projectontwikkelaars hebben een machtspositie opgebouwd door de bouwgronden te kopen waar de Vinex-locaties zijn gepland.” Hoewel het stadsgewest Haaglanden de zorgelijke signalen als “voorbarig” en “prematuur” bestempelde heeft er onlangs een gesprek over de problematiek plaatsgehad.

“In dat gesprek”, zo schrijft dagelijks bestuursvoorzitter van het stadsgewest, Ad Havermans, aan de bouwgemeenten, “hebben wij toegelicht dat het voortouw van de bouwlocatie-ontwikkeling bij de gemeenten ligt. Zij hebben ook de verantwoordelijkheid voor de inschakeling van bouwondernemingen. Echter het uitgangspunt van het stadsgewest is dat de Vinex-bouw ook goed voor de werkgelegenheid in Haaglanden moet zijn.”

Derhalve ondersteunt het stadsgewest Haaglanden dan ook de oproep van het NVOB en de VAGWW voor meer aandacht voor de regionale werkgelegenheid in de bouw. In de brief aan de gemeenten vraagt het stadsgewest bij het maken van afspraken met ontwikkelende marktpartijen en woningcorporaties “zodanige condities te scheppen, dat regionale bouwbedrijven een reele kans maken om voor bouwopdrachten of delen van bouwopdrachten in aanmerking te komen”. Aan de andere kant moet het midden- en kleinbedrijf zelf ook initiatieven ontplooien om zich “als aantrekkelijke partners in het bouwproces aan te bieden. Maatwerk per locatie en opdracht is van beide zijden vereist.”

Voorbeeld

Voor wat betreft het realiseren van leerling bouwplaatsen moeten de Haaglandse gemeenten het voorbeeld van Zoetermeer volgen.

Deze heeft met vier bouwondernemingen een convenant gesloten over het inzetten van leerlingen en langdurig werklozen bij Zoetermeerse bouwpoen.

In een reactie zegt ing. M. A. Kozel, voorzitter van de afdeling Den Haag en omstreken van het NVOB, tevreden te zijn over de brief van het stadsgewest. “Ik vind dat het stadsgewest de problematiek goed heeft opgepakt. Het is natuurlijk altijd afwachten hoe het zich in de praktijk laat vertalen, maar het wordt in ieder geval onder de aandacht gebracht.”

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels