nieuws

Sociale woningbouw heeft in Frankrijk prioriteit

bouwbreed

Negen maanden na de aankondiging van de bouw van 20.000 extra sociale woningen, telt minister Perissol van woningbouw reeds 12.063 opgeleverde woningen in deze categorie. Het doel van de regering, om voor december 1996 op zijn minst 20.000 daklozen en mensen met een urgentieverklaring te huisvesten, lijkt te slagen.

De reden dat de speciale woningen binnen de gestelde tijd beschikbaar komen, is dat het dossier door president Chirac persoonlijk wordt gevolgd. Reeds tijdens zijn presidentiele verkiezingscampagne legde Chirac de nadruk op het wegwerken van de sociale kloof in Frankrijk.

Een jaar na zijn verkiezing is het enthousiasme van de kiezers danig verminderd. Het grote verwijt aan de president is, dat hij zijn beloften niet gestand heeft gedaan. Voor het ‘daklozen dossier’ schijnt de beschuldiging niet op te gaan. Chirac heeft ruim f. 430 miljoen uitgetrokken voor deze speciale woningbouw en de opvang van de mensen, die er in mogen wonen. De meesten onder hen bevinden zich in een financieel precaire situatie. Voor de woningen zullen zij vrijwel geen huur hoeven te betalen.

Definitief onderkomen

Officieel worden de woningen voor twee jaar toegewezen. Het is de bedoeling dat de hulpbehoevende personen in die tijd werk en een definitief onderkomen vinden. Van de woningen bevinden sommige zich in door de gemeente Parijs verbouwde kantoorpanden. In alle twintig arrondissementen van de hoofdstad wordt druk geklopt en gehamerd in gebouwen, die voorheen te huur stonden als kantoorpanden.

Door de crisis in de onroerend goed-sector is 1,8 miljoen m2 kantoorruimte in Parijs onverhuurd. De gemeente besloot in 1993 een groot aantal van deze kantoren in oude staat terug te brengen of te verbouwen tot woningen. Zo is in drie jaar tijd reeds 100.000 m2 kantoorruimte in 35 gebouwen verbouwd. Dit vertaalt zich in 1330 woningen en 26 artiesten-ateliers. Burgemeester Jean Tiberi heeft de ambitie om per jaar hetzelfde aantal vierkante meters kantoorruimte te verbouwen tot woningen.

Reageer op dit artikel