nieuws

Sociale partners eens over loonmatiging

bouwbreed

Loonmatiging en lastenverlichting blijven pijlers voor een gezonde economische ontwikkeling. Dat zijn de hoofdpunten waarover kabinet, werkgevers en werknemers het woensdagochtend tijdens het voorjaarsoverleg snel eens werden.

Het kabinet is tevreden over het aantal cao’s dat een loonschaal kent die tussen het minimumloon en het laagste cao-loon ligt. Van de 23 tot nu toe afgesloten cao’s kennen er 15 zo’n schaal. De 8 andere kennen afspraken om langdurig werklozen aan het werk te helpen.

“De tussenstand laat een bevredigende trend zien”, verklaarde minister Melkert na afloop. Hij voegde er aan toe geen reden te zien het algemeen verbindend verklaren af te schaffen als deze ontwikkeling zich doorzet.

Bonden en werkgevers zegden het kabinet toe in meer cao’s afspraken te maken die uitzonderingen toestaan om lagere lonen dan het cao-loon te betalen. Ook gaan ze studeren op mogelijkheden om startende bedrijven dispensatie te geven van een aantal cao-bepalingen.

Reageer op dit artikel