nieuws

Raad voor Accreditatie over eps-isolatiemateriaal: Kiwa heeft gelijk met intrekken certificaten

bouwbreed

Dat Kiwa Komo-certificaten intrekt als niet wordt voldaan aan de door de producent zelf opgegeven isolatiewaarden, is terecht. Dat vindt de Raad voor Accreditatie over de commotie die is onstaan na het intrekken van de produkt-certificaten voor eps-isolatiemateriaal van Unidek.

Dat is gebeurd met de Komo-(attest-met-)produktcertificaten van Unidek Bouwelementen bv in Gemert. Op 11 april trok certificeringsinstituut Kiwa drie certificaten in omdat niet aan de eisen werd voldaan, eisen die door het bedrijf zelf waren opgegeven. Krap een maand later kreeg Unidek Produktie in Gemert voor dezelfde produkten weer Komo-(attest-met-)produktcertificaten. Maar nu van BDA Intron in Gorinchem.

Beoordelingsrichtlijnen worden in overleg met alle marktpartijen vastgesteld.

Als blijkt dat producenten, afnemers, onderzoeksinstituten het eens zijn over bepaalde eisen en procedures dan wordt zo’n richtlijn een nationale beoordelingsrichtlijn. Certificering op basis van deze richtlijnen geeft recht op voeren van een KOMO-merk. In het kader van het Bouwbesluit geldt dergelijk certificaat als afdoende bewijs van de kwaliteit van een produkt. Het is dan niet nodig bij elke toepassing aan te tonen dat aan de eisen wordt voldaan.

In de beoordelingsrichtlijn voor eps-produkten is opgenomen dat de lambdawaarde door bedrijven kan worden opgegeven. De opgegeven waarde van de warmtegeleidingscoefficient wordt wel op het certificaat vermeld. Daarom is er volgens drs H.C.W. Gundlach, directeur van het bureau van de Raad voor de Accreditatie in Driebergen, ook niet veel aan de hand.

Onaangenaam verrast

Bij de Stybenex, de Vereniging van fabrikanten van geexpandeerd polystyreen (EPS), is men bij monde van secretaris ir. J.Tepper “onaangenaam verrast” over de verschillen van inzicht omtrent lambdawaarden van EPS bij een van de producenten. “De eenheid die bij de vereniging bestaat over de forfaitaire waarde voor de lambda is er nu niet meer.” Hij gaat ervan uit dat de overige vier producenten van de vereniging de afgesproken waarden wel willen handhaven.

De situatie voor kunststofschuim is dat een forfaitaire waarde voor de lambda is afgesproken. Iedereen die denkt dat hij het beter kan moet dat bewijzen. Unidek haalde de waarde niet en het certificaat is dan ook ingetrokken. Nu wordt een nieuwe forfaitaire waarde (Kiwa spreekt van declaratiewaarde) gesteld die afwijkt. De vereniging gaat zich volgens Tepper beraden op de ontstane situatie. Een formeel bestuursstandpunt is niet voor volgende week te verwachten.

Geen afspraken

Volgens J. van Strien, hoofd marketing van Unidek, ke andere producenten ook niet aan de eisen voldoen. Deze bedrijven zijn echter nog niet zover in de overgangsfase naar berekeningen volgens het Bouwbesluit. De nieuwe rekenmethodiek gaat gepaard met lagere waarden voor EPS15 (dichtheid 15 kilogram per kubieke meter) dan bij de certificering door Kiwa werd opgegeven. Unidek voldoet op een onderdeel van wat is gedeclareeerd als waarde voor de warmtegeleidingscoefficient niet aan de eisen. De oorzaak daarvan zit niet in het produktieproces bij Unidek. Voor eps met hogere densiteiten is de gerealiseerde lambdawaarde zelfs gunstiger. Dat kan door Unidek worden aangetoond.

Volgens Van Strien zijn er geen branche-afspraken over de lambdawaarden. Er zijn overigens wel indicaties dat de waarde die in norm NEN 1068 wordt gesteld voor de lambda van EPS15 (0,038 W/m.K) als ‘veilige rekenwaarde’ bijstelling behoeft. Hij doelt op normalisatiewerk in Europees verband. “De nationale beoordelingsrichtlijn laat ruimte voor individuele bedrijven om een waarde vast te stellen. Dat hebben we gedaan”, aldus Van Strien.

Geen bezwaar

Er zou geen principieel bezwaar zijn geweest tegen certificeren van de produkten van Unidek door Kiwa met andere indicatie waarden stelt J.E.Segers van Kiwa. Unidek heeft daar echter niet om gevraagd. Volgens Segers heeft Unidek tot aan vorige week toe volgehouden dat wel werd voldaan aan de bij Kiwa gedeclareerde waarde van 0,038 W/m.K voor EPS15. Volgens Kiwa is dat niet zo, terwijl andere eps-producenten daar wel aan voldoen.

Reageer op dit artikel