nieuws

Praktische EVO-handleiding milieurisico’s

bouwbreed

De EVO, Ondernemersorganisatie voor logistiek en transport heeft de handleiding ‘Milieu en logistiek’ uitgegeven. Met deze milieuhandleiding ke ondernemers nagaan welke milieurisico’s het bedrijf loopt, aan welke verplichtingen het moet voldoen en wat de consequenties daarvan zijn.

De EVO behandelt in deze handleiding onder meer de regels bij geluidhinder door aan- en af rijdende vrachtwagens, opslag en vervoer van afvalstoffen, bodemverontreiniging bij laden en lossen, alsmede nationale en internationale verpakkingsregels.

Tevens wordt aandacht besteed aan de verdeling van milieu-aansprakelijkheid tussen opdrachtgevers en hun vervoerder(s). Deze verdeling speelt een rol bij het vervoer van afvalstoffen of gevaarlijke stoffen.

Logistieke risico’s

Volgens EVO richt de milieuzorg van bedrijven zich vooral op de gevolgen van de produktie. De milieuconsequenties van de aanvoer van grondstoffen, de goederenontvangst, het intern transport, de opslag, distributie en retourlogistiek blijven vaak onderbelicht in bedrijven.

Juist bij deze logistieke bedrijfsactiviteiten lopen ondernemers forse milieurisico’s. Daarnaast zijn in de logistiek aanzienlijke kostenbesparingen mogelijk. Ook daarover geeft ‘Milieu en logistiek’ de ondernemer praktische tips.

De kosten voor deze EVO-uitgave zijn f. 65. EVO-leden betalen f. 43 Geinteresseerden ke contact opnemen met de EVO in Zoetermeer, tel 079 – 341 46 41.

Reageer op dit artikel