nieuws

Palenwand op 0,25 meter van bestaande fundering

bouwbreed

CVR NV te Mol in Belgie heeft een wand van betonnen palen ontwikkeld, die in de grond ingebracht kan worden tot op een afstand van 0,25 m van een bestaande fundering. Het systeem wordt onder andere toegepast voor een bouwput bij de molen te Sluis.

Aan een zijde grenst de bouwput aan bestaande bebouwing. Daar wordt door CVR een ‘secanspalenwand’ uitgevoerd. Hij bestaat uit primaire en secundaire palen. Eerst worden de primaire palen vervaardigd met een avegaar en voerbuis. De trillingvrij geboorde grond wordt via de buis afgevoerd, zodat er geen grondverplaatsing of -verdichting optreedt. De ronde palen bevinden zich op enige afstand van elkaar, echter niet zover dat er voldoende tussenruimte over is voor de secundaire palen. Bij het boren voor de secundaire palen wordt dus niet alleen grond, maar ook ca 10% van de primaire palen geboord. De secundaire palen vormen zo samen met de primaire een doorgaande wand met ‘ribbels’.

Grond- en waterdicht

De primaire palen zijn ongewapend, de secundaire zijn wel van wapening voorzien. De ondergrondse wand is in beginsel stabiel in zichzelf, maar het kan nodig zijn om ankers of stempels aan te brengen.

De secanspalenwand van CVR is grond- en waterdicht. Hij is bijvoorbeeld goed te gebruiken als damwand voor een bouwput, vooral naast andere bestaande gebouwen. De put te Sluis is bestemd voor een winkelcentrum met woningen. Het werk wordt uitgevoerd door BAM Woningbouw. Eerder heeft CVR proeven met de secanspalenwand genomen te Mol. Er zijn reeds wanden vervaardigd te Gent en Lokeren in Belgie, de laatste voor BAM Construction NV. Er komt daar een ondergrondse parkeergarage tussen de bestaande bebouwing. Boven de garage komt een appartementengebouw.

Gebogen vormen

Bij toepassing van de secanspalenwand hoeft de plattegrond van de bouwput niet rechthoekig te zijn. Een cirkel of een andere gebogen vorm behoort tot de mogelijkheden. Door de gebogen vorm is de wand dan nog eens extra stabiel. Met een zorgvuldig uitgevoerde wand kan het grondwater buiten de put op peil worden gehouden.

CVR is specialist in funderingen en ondergrondse putten. Het bedrijf beschouwt de secanspalenwand als een welkome aanvulling op de andere beschikbare technieken, zoals vibropalen, damplanken en berlinerwanden. Al deze technieken hebben hun eigen voor- en nadelen. Het grote voordeel van de betonnen secanspalenwand is, dat hij aangebracht kan worden zonder trillen of slaan, en zonder grond te verdichten of verdringen. Constructies in de omgeving van de wand hebben van de uitvoering niet te lijden.

Reageer op dit artikel