nieuws

Opmerkelijk scenario rond ‘uitvlaggen’ Vlaamse baggeraars Gunstig fiscaal regime voor baggeraars door ‘foutje’ EU

bouwbreed

De plannen van de Vlaamse baggeraars Dredging International, De Cloedt en De Nul om in totaal vierhonderd werknemers in Nederland te stationeren, zullen waarschijnlijk niet meer doorgaan. De reden daarvoor is dat Belgie binnenkort dezelfde gunstige belastingvoordelen aan zijn maritieme sector van de Europese Unie mag verlenen als waarvoor Nederland toestemming uit Brussel heeft gekregen.

Nederland en Belgie hebben dat dan in de eerste plaats te danken aan een overijverige ambtenaar van de Europese Commissie die onder transportcommissaris Neil Kinnock ressorteert. De man is daarvoor inmiddels ernstig berispt, maar hij mag zijn goed betaalde baan houden.

De Europese Commissie werd door de solo-actie van de betrokken ambtenaar wel voor een voldongen feit gezet en kon niet anders dan het spel meespelen. Het opmerkelijke scenario in Brussel voltrok zich als volgt. Nadat de Nederlandse regering een steunpakket ter goedkeuring naar Brussel had gestuurd voor de zeescheepvaart, voor een totaal bedrag van een kleine f. 200 miljoen per jaar in de vorm van een speciale belastingregeling, ging de Europese Commissie akkoord met deze gunstige fiscale regeling op 21 maart jl.

De Nederlandse aanvraag werd op de administratie voor transport van de Europese Commissie behandeld door eerder genoemde ambtenaar zonder dat daar andere collega’s (ook niet van de ‘concurrentie’) aan te pas kwamen. De ijverige ambtenaar vond dat de Nederlandse plannen geheel beantwoordden aan het onlangs door de Europese Commissie gepubliceerde document over een nieuwe maritieme strategie. In dat document pleitte de Europese Commissie juist voor soepeler voorwaarden voor overheidssteun in de maritieme sector. De betrokken ambtenaar stuurde op eigen houtje een brief naar Den Haag waarin de Nederlandse steunmaatregelen voor de zeescheepvaart werden goedgekeurd. Op dat moment moest de Europese Commissie zich daar echter nog over uitspreken.

Europees commissaris Van Miert (concurrentie) was het uiteraard niet eens met deze gang van zaken en zijn collega van transport kon er al evenmin mee lachen. Maar de brief naar Den Haag konden ze nog moeilijk zonder gezichtsverlies intrekken nu die daar al was aangekomen. Daarom werd besloten om de voor Nederland goedgekeurde regeling voor een jaar te laten gelden.

Geen baggeraars

De Europese Commissie had met de soepeler voorwaarden voor overheidssteun in de maritieme sector echter geen ogenblik de baggeraars voor ogen. Nu redde een woordvoerder van de Europese Commissie de situatie door te verklaren dat de nationale overheden bij hun steun aan de maritieme sector zelf zullen ke bepalen wie onder de steunregeling vallen en wie niet. Voorwaarde is alleen dat er geen concurrentievervalsing optreedt op de Europese markt.

Het woord is nu aan de Belgische overheid. Het hoeft alleen maar de Nederlandse regelgeving voor de maritieme sector te kopieren en bij de Europese Commissie ter goedkeuring in te dienen. De vraag is of dat ook gebeurt want de nationale regering in Brussel kan elke frank hard gebruiken om het begrotingstekort en enorme staatsschuld te verminderen om de Maastricht-normen te ke halen voor toetreding tot de Europese muntunie.

Heeft ze geen geld over voor fiscale gunstmaatregelen voor de Vlaamse baggeraars, dan kan de Vlaamse regering nog altijd bijspringen. Laat ook deze verstek gaan, dan komen de plannen voor het ‘uitvlaggen’ van de 400 werknemers naar Nederland toch weer een stuk dichterbij.

Reageer op dit artikel