nieuws

Nederland benadrukt in VN-conferentie recht op onderdak

bouwbreed Premium

Elk mens heeft het recht op onderdak, schoon water en voldoende voedsel. In het verlengde daarvan dient er adequate aandacht en zorg voor het milieu te komen. Steden waar veel mensen bij elkaar wonen vereisen extra maatregelen.

Samenwerking met niet-gouvernementele organisaties zorgt ervoor dat verbeteringen blijvend van aard zijn. Deze punten brengt Nederland in het Wereldactieplan voor Leefbare Steden in. Dat gebeurt op de VN Habitat Conferentie in Istanboel. Minister Pronk van Ontwikkelingssamenwerking legde op een bijeenkomst in Den Haag uit dat rond 2025 ruim tweederde van de wereldbevolking in steden leeft. De steden breiden door de bevolkingstoename en verhuizingen van het platteland nog steeds uit. De stedelijke groei is niet af te remmen. Wel kan worden gezorgd voor een betere opvang. Niet alle steun daarvoor moet uit het westen komen.

Mensen moeten leren zichzelf te helpen met de ervaringen uit de westerse landen en steden. Niet alle ontwikkelingslanden onderschrijven het recht van ieder mens op huisvesting. De besturen gaan daarmee een inspanningsverplichting aan en moeten de daarmee gedane toezegging dan ook waar zien te maken. Het westen kan de stedelijke ontwikkeling in bijvoorbeeld de Derde Wereld steunen door aan te sluiten op plaatselijke initiatieven. Het resultaat daarvan wordt niet van de ene op de andere dag zichtbaar. Temeer niet omdat de realisatie van maatregelen niet altijd even soepel verloopt.

Nederland

Niet alleen in de Derde Wereld moeten steden leefbaar worden gemaakt. Stedelijke groei en de bijbehorende problemen doen zich ook in het westen voor. Bijvoorbeeld ook in Nederland zijn er volgens staatssecretaris Tommel van VROM groepen mensen die geen deel (meer) hebben aan het maatschappelijke leven. Daarvoor komt evenwel meer aandacht.

Gemeenten onderhouden nauw contact met onder meer woningbouwverenigingen om een oplossing te bedenken voor de moeilijkheden die zich in de volkshuisvesting voordoen. Daarbij constateren velen dat de kwaliteit van het leefmilieu geleidelijk aan daalt. Maatregelen hoeven niet uitsluitend van ‘eigen’ instanties te komen. Ook elders op de wereld en zeker niet alleen in de ontwikkelde landen ke mensen verbeteringen aanreiken. De uitvoering daarvan moet vooral een taak zijn van de lagere overheden en niet-gouvernementele organisaties.

Reageer op dit artikel