nieuws

N-Holland wil betere afstemming van bouwprogramma’s

bouwbreed

De regio’s moeten hun woningbouwprogramma’s beter afstemmen. Dat stellen Gedeputeerde Staten van Noord-Holland.

Sommige gemeenten ontwikkelen bouwplannen die in strijd zijn met het ruimtelijk woningbouwbeleid dat in het streekplan is geformuleerd. De regio’s moeten hun verantwoordelijkheid nemen voor de uitvoering van de woningbouwprogramma’s en de afspraken die daarover zijn gemaakt. Zo is afgesproken dat het HAL-stadsgewest (Heerhugowaard-Alkmaar-Langedijk) in de periode tot 2005 13.500 woningen bouwt. Het gaat hier om een samenhangende verstedelijking waarbij onder andere met opbrengsten van de middeldure en dure bouw meerkosten van de verstedelijking ke worden betaald. Het blijkt echter dat omliggende gemeenten tegen de afspraken juist in deze sector een groot concurrerend aanbod realiseren dat de woningbehoefte van deze gemeenten te boven gaat. Daarom moeten de Regionale Volkshuisvestingscommissie’s volkshuisvestingsplannen opstellen.

Reageer op dit artikel