nieuws

Maassluis saneert Steendijkpolder

bouwbreed

Op 19 augustus begint de sanering van de Steendijkpolder in Maassluis. Voor de uitvoering tekenen Boskalis Oosterwijk, Heijmans Milieutechniek en Heijmans Wegenbouw Barendrecht. De drie vormen samen de combinatie Steendijkpolder. Het werk kost ruim f. 55 miljoen en duurt naar verwacht 2,5 jaar. Het rijk stelt f. 43 miljoen beschikbaar. Er moet nog geld worden gevonden voor de controle van de wijk en het onderhoud van de installaties.

Het po voorziet in de aanleg van een 1.30 meter dikke leeflaag in de tuinen en het openbare groen. De kruipruimten onder de woningen worden geisoleerd en geventileerd. De huisaansluitingen van kabels en leidingen komen in een sleuf met schone grond. Een drainageleiding schermt de wijk af. Pompen beheersen het peil van het grondwater zodat er geen vervuild water naar boven komt.

Niet bekend

Reageer op dit artikel