nieuws

Kampen beveiligt 6000 huurwoningen

bouwbreed

De drie woningcorporaties in Kampen en IJsselmuiden gaan ongeveer 6000 huurhuizen beter beveiligen tegen inbraak. Het is volgens de politie in Kampen het grootste po dat ooit in Nederland is uitgevoerd om inbrekers uit huurwoningen te weren. In totaal is er f. 3,5 miljoen mee gemoeid.

De corporaties nemen het leeuwedeel van de kosten voor hun rekening. De ervaring leert dat huurders onvoldoende doen aan inbraakpreventie, omdat ze de kosten ervan te hoog vinden.

Die ke per woning varieren van f. 450 tot f. 1250. Volgens de opzet van de Kamper corporaties betaalt elke huurder f. 125.

De beveiliging van huurwoningen vloeit voort uit het po Veilig Wonen van de politie. De belangrijkste maatregel om inbrekers te ontmoedigen, is het aanbrengen van degelijk hang- en sluitwerk. Voor de wijze waarop de regio Kampen de inbraakpreventie aanpakt, bestaat interesse uit andere delen van het land.

Reageer op dit artikel