nieuws

Inschrijvingstermijn Nationale Renovatie Prijs geopend

bouwbreed Premium

Tot 15 oktober ke bouwteams wederom meedingen naar de zesde Nationale Renovatie Prijs. Deze tweejaarlijkse prijs richt zich op bouwteams die in de afgelopen twee jaar een renovatiepo hebben afgerond. De prijs kent drie categorieen: Woningbouw Renovatie, Woningbouw Herbestemming en Utiliteit (kantoren). Op meerdere categorieen kan worden ingeschreven.

Met de Nationale Renovatie Prijs wil initiatiefnemer Trespa International het belang van renovatie benadrukken en de kwaliteit stimuleren. Bij de beoordeling door een jury onder voorzitterschap van prof. ing. A.F. Thomsen, hoogleraar aan de faculteit bouwkunde van de TU Delft, worden dan ook alle technische en organisatorische aspecten van een po onder de loep genomen.

De winnaars worden bekend gemaakt tijdens een symposium op 4 februari 1997 op de Bouwbeurs in Utrecht. Deelnameformulieren ke worden aangevraagd bij het secretariaat van de Nationale Renovatie Prijs, tel. 0495-458 338 of fax 0495: 540 535.

Reageer op dit artikel