nieuws

FNV-onderzoek moet leiden tot afspraken met werkgevers Werk dakdekker zwaar en riskant

bouwbreed

Dakdekker is een loodzwaar en onveilig beroep. Veiligheid en gezondheid laten op een groot aantal bouwwerken nogal wat te wensen over. Sommige werken zijn zelfs stilgelegd door de Inspectiedienst-SZW, omdat er levensgevaarlijke situaties voorkwamen. Het wordt dan ook hoog tijd voor het maken van afspraken over de arbeidsomstandigheden, zoals ook in andere branches is gebeurd.

Dat concludeert de Bouw- en Houtbond FNV uit een onderzoek dat in de actiemaand april samen met de Hogeschool Eindhoven is uitgevoerd onder het motto ‘Veilig het dak op en er weer gezond van af’. De actie, waarbij in een maand tijd 150 bouwplaatsen werden bezocht, was een vervolg op constateringen van de Arbeidsinspectie in 1994. Toen bleek dat in 84 procent van de werken iets mis was met de arbeidsomstandigheden van dakdekkers.

Die situatie is sindsdien wel iets verbeterd, maar nog steeds kwamen de onderzoekers zo’n beetje alles tegen wat een beroep zwaar en onveilig kan maken. Dakdekkers sjouwen rollen lood van 100 kg, ze dragen 25 kg aan dakpannen op hun schouder, slepen met zakken dakmortel van 40 kg en wiebelen bij weer en wind op 17 meter lange ladders tegen kerktorens. Bovendien was op veel bouwwerken geen adequate dakrandbeveiliging in de vorm van hekken of gordels aanwezig. Bij nieuwbouwpoen zijn de steigers vaak al weg als de dakdekkers komen.

De onderzoekers constateerden dat dakdekkers meestal ook geen veiligheidsschoenen dragen omdat de stalen neuzen bij het lopen op het dak in hun voeten snijden en men het juiste contact met het dak mist zodat de kans op uitglijden vergroot.

De kostbare ladderliften die het sjouwen moeten verlichten, blijken in de praktijk niet te voldoen: ze zijn traag, onveilig en onhandig in gebruik. Bovendien blijken de veiligheidskooien op de ladderliften te zorgen voor een extra belasting voor de rug bij het in- en uitladen.

Uit het onderzoek blijkt ten slotte dat het bij renovatieklussen vaak onduidelijk is of er met asbest wordt gewerkt. Meestal wordt er zonder beschermingsmiddelen doorgewerkt. Veel dakdekkers hebben ook last van stof bij het zagen of slijpen van dakpannen.

Verbaasd

Directeur ing. P. Langenberg van de werkgeversvereniging Het Hellende Dak toont zich verbaasd over de resultaten van het FNV-onderzoek: “Ik kan me niet voorstellen dat de situatie zo ernstig is, zeker niet bij gecertificeerde bedrijven of leden van Het Hellende Dak. Ik weet dat de arbeidsomstandigheden soms te zwaar zijn, maar dat gebeurt zeker niet in opdracht van de werkgever. Vaak gaat het om een showtje van een dakdekker die wel even een staaltje van zijn ke wil laten zien als er een onderzoeker in de buurt is.”

De bezwaren tegen de veiligheidskooi op de ladderlift deelt Langenberg helemaal. Over het feit dat deze door I-SZW verplicht is gesteld gaat de vereniging dan ook opnieuw protesteren met een onderzoek van een arbeidskundige in de hand. Daaruit blijkt dat de veiligheidskooi eerder voor slechtere dan voor betere arbeidsomstandigheden zorgt.

Langenberg betreurt overigens dat de FNV-bond het initiatief tot het onderzoek heeft genomen zonder zijn verenging erbij te betrekken. “Het is nu vooral een ledenwerfactie. Een one-man-show, waarbij een gevoelig punt als de veiligheid en gezondheid als breekijzer wordt gebruikt”, aldus Langenberg.

‘Geen A-blad’

De Bouw- en Houtbond wil dat de resultaten van het onderzoek als basis dienen voor nadere afspraken over de arbeidsomstandigheden met Het Hellende Dak. Daarover vinden op dit moment volgens de bond al constructieve gesprekken plaats. Directeur P. Langenberg van Het Hellende Dak bevestigt dat, maar wil voorlopig niet dat de contacten met de bond leiden tot een A-blad, zoals de FNV wel wil. “We willen best afspraken maken over technische maatregelen. Maar over een A-blad valt pas te praten als de Conga (de confederatie van gespecialiseerde aannemers, waarvan Het Hellende Dak lid is, red.) officieel door iedereen wordt d en wij ook mogen meepraten over de bouw-cao.”

Langenberg denkt overigens dat de technische afspraken nog dit jaar ke worden gemaakt.

De vereniging verwacht ook dit jaar verdere resultaten van een onderzoek van TNO Bouw naar technische hulpmiddelen om de arbeidsomstandigheden van dakdekkers te verbeteren. Dat onderzoek heeft inmiddels een prototype van een ‘opkar’ opgeleverd. Zo’n elektrisch aangedreven alternatief voor de kruiwagen is eerder ontwikkeld voor het verplaatsen van bakstenen door metselaars.

Hetzelfde po moet ook een lichte kraan opleveren waarmee de pannen zonder lichamelijke inspanning op het dak geplaatst ke worden. Dit hulpmiddel zou dan moeten worden gecombineerd met een nog te ontwikkelen glijgoot om het afval weer af te voeren.

Of het zover komt, is echter afhankelijk van de vraag of Het Hellende Dak de verdere financiering van het onderzoek rond krijgt. Pogingen om het met EZ-subsidies of gelden uit het O en O fonds te betalen zijn namelijk vooralsnog mislukt.

Reageer op dit artikel