nieuws

Bestemmingsplan Maastricht-West aangevochten

bouwbreed

Bestemmingsplannen moeten burgers zekerheid bieden. Wanneer aan een gebied de bestemming ‘wonen’ wordt gegeven, biedt dat enige zekerheid, maar niet voldoende. Dat vinden twee bewoners van panden in het gebied op de westelijke Maasoever te Maastricht. Zij hebben een procedure aangespannen bij de Raad van State in Den Haag. In die procedure vechten zij het nieuwe bestemmingsplan ‘Maastricht-West’ aan, zoals dat door de gemeente is opgesteld.

Het plan beslaat globaal het gebied op de Westelijke Maasoever dat ten noorden van het Jekerdal en ten westen van de binnenstad en het bedrijventerrein Bosscherveld ligt. De twee beroepinstellers wonen aan de Ravelijnstraat, even ten zuidwesten van een geplande nieuwbouwlocatie op het perceel hoek Acht Zaligheden/Erfprinsbastion. Momenteel zijn er heel wat speelmogelijkheden voor kinderen en voor het overige worden de gronden niet gebruikt. De gemeente heeft in het nieuwe plan aan het perceel de bestemming ‘woondoeleinden’ gegeven.

Dat vinden de beroepinstellers een veel te ruime bestemming. Onder woondoeleinden kan namelijk ook hoogbouw vallen of er zou een woonwagenkamp gerealiseerd ke worden. Het duo wil niet langer met die onzekerheid leven. De gemeente zou gedwongen moeten worden nu al meer duidelijkheid te geven over wat voor soort woningbouw men ter plaatse wil realiseren. Binnen een termijn van zes weken hopen de rechters van de Raad van State uitspraak te doen in deze kwestie.

Reageer op dit artikel