nieuws

Besluit over bouw 18.000 huizen op IJburg naderbij

bouwbreed Premium

Het finale besluit over de realisering van de Vinex-locatie IJburg in het IJmeer wordt in september genomen. Dan buigt niet alleen de gemeenteraad zich over de plannen voor de bouw van minimaal 18.000 woningen, ook Provinciale Staten besluiten over de voortgang van het project.

De Amsterdamse gemeenteraad moet niet alleen ja of nee tegen IJburg zeggen. Het krijgt direct het Ontwerp voor IJburg met een uitwerking voor het eerste eiland, een bestemmingsplan voor IJburg eerste fase en een uitwerking van het Amsterdamse structuurplan met IJburg tweede fase voorgelegd. Op het eerste eiland dat de naam Haveneiland heeft meegekregen moeten zo’n 8500 woningen worden gerealiseerd. De resterende 9500 woningen worden in de tweede fase van de ontwikkeling van IJburg gebouwd.

Het Haveneiland is in het plan verdeeld in vier zones met een eigen karakter. Aan de noordrand wordt gewoond in appartementen aan het IJmeer die deels op platforms in het water worden gebouwd. Daarachter moet een rustig woongebied met veel eengezinswoningen worden gerealiseerd. De derde zone behelst de drukke stadsstraat met de tram, winkels en andere voorzieningen. Tenslotte ligt aan de zuidkant tussen het Haveneiland en de Diemerzeedijk een woongebied ‘in het riet’.

Zoals bekend is het plan door de ontwerpers Frits Palmboom, Jaap van den Bout, Klaas van der Lee en Johan Karst van het pobureau IJburg gemaakt. Als architecten zijn Teun Koolhaas, en Marcel Fleer van bureau TKA, Bas Liesker en Jan Klomp van bureau Heren 56 en Jurgen van der Ploeg en Hugo de Clerq bij de planvorming betrokken.

Inspraak

Het Ontwerp voor IJburg is inmiddels de inspraak ingegaan. Met als doel draagvlak voor de plannen te creeren is het ontwerp onderwerp van overleg geweest waaraan de afgelopen maanden ruim 1100 mensen deelnamen.

Nadat de gemeenteraad zich op 4 september over de plannen buigt en beslist of IJburg nu wel of niet moet worden gerealiseerd zal de provincie dat een week later op 9 september doen.

Provinciale Staten beslissen over een herziening van het streekplan Amsterdam, waarin IJburg is opgenomen. Het bestemmingsplan en het streekplan/structuurplan worden vergezeld door Milieu-effectrapportages.

Reageer op dit artikel