nieuws

Atv dreigt metaal-cao vast te laten lopen

bouwbreed

De onderhandelingen over een nieuwe cao voor de ruim 180.000 werknemers in de metaal dreigen vast te lopen op de arbeidstijdverkorting. Dat bleek gisteren tijdens een tweede schorsing in de laatste onderhandelingsronde voor een nieuwe metaal-cao.

Werkgevers-onderhandelaar H. van den Akker stelt dat er geen cao komt als de bonden aan atv vasthouden. Onderhandelen over zaken als vervroegd uittreden, loonsverhogingen en aanvullingen van het ziekengeld hebben volgens de werkgeversorganisatie FME-CWM geen zin als de eis tot korter werken op tafel blijft.

De bonden stelden bij aanvang van de laatste onderhandelingsronde voor per bedrijf 1% van de loonsom voor werkgelegenheidsafspraken te reserveren. Per bedrijf zal dan overlegd moeten worden hoe dat praktisch ingevoerd kan worden. Daarbij komt nadrukkelijk de uitruil van meer flexibiliteit in ruil voor een gemiddeld kortere werkweek ter sprake.

FME-CWM heeft dit voorstel als “onacceptabel” van de hand gewezen. De werkgeversorganisatie stelt dat haar achterban juist lid is om zaken als de cao centraal te regelen. “Deze vorm van decentraliseren ke wij niet accepteren”, aldus de FME.

Een woordvoerder van de bonden verklaarde dat dit voorstel bedoeld is om van het gezeur af te komen dat de bonden alleen maar uit zijn op collectieve atv-afspraken. “Per onderneming kan nu concreet gekeken worden op welke manier de werkgelegenheid bevorderd kan worden. Daarbij kan alles op tafel komen.”

Flexibeler

Het voorstel gaat uit van langere bedrijfstijden in ruil voor kortere werkweken. De bonden willen vaste werknemers in het bedrijf flexibeler inzetbaar maken. Daardoor is er minder tijdelijk personeel nodig. Ook meer mogelijkheden tot deeltijd ke in de ogen van de vakbonden de interne flexibiliteit vergroten. Daarnaast willen de bonden speciale groepen werklozen via poen een kans in de bedrijfstak geven.

Het voorstel van de bonden past overigens in de nota Een Nieuwe Koers. Hierin spraken werkgevers en werknemers centraal af korter werken in ruil voor meer flexibiliteit mogelijk te maken. Zulke cao-afspraken zouden zowel in de behoefte van individuele bedrijven als in de wens van werknemers moeten voorzien. In het voorjaarsoverleg tussen kabinet, werkgevers en werknemers, dat vandaag plaatsvindt, wil het kabinet graag voortborduren op deze afspraken.

Reageer op dit artikel