nieuws

Aquaduct bij Alphen jaar eerder klaar

bouwbreed

Een jaar eerder dan gepland wordt in 1997 bij Alphen aan den Rijn een nieuw aquaduct in De Gouwe opgeleverd. Donderdag wordt met de aanleg begonnen. Het bouwwerk verbetert naar verwachting het verkeer ten oosten van Alphen.

Het wegverkeer en het vervoer over water zullen in de toekomst geen hinder meer ondervinden van de huidige hefbrug. Bovendien wordt met het aquaduct de verbinding Leiden, Alphen en de Bollenstreek verbeterd. Het aquaduct moet verder een belangrijke schakel worden in de nog aan te leggen rijksweg 11 tussen Alphen en Bodegraven. Verwacht wordt dat het scheepvaart-, weg- en treinverkeer in 1998 het nieuwe knooppunt kan gaan gebruiken.

De versnelde oplevering van het po is het werk van de Task Force Group van Rijkswaterstaat. Deze onderzoekt hoe grote infrastructurele werken eerder ke worden aangepakt.

Rijkswaterstaat had becijferd dat de bouw van het aquaduct 130 weken zou duren. De uiteindelijk gekozen aannemer, de Hollandse Beton en Waterbouw uit Gouda, zegt voor het po 80 weken nodig te hebben. Elke dag langer gaat de aannemer f. 26.000 kosten. Het totale po kost f. 90 miljoen.

Belang

Omdat de Task Force Group veel belang hecht aan de verbetering van de verbinding tussen Leiden, Alphen aan den Rijn en de Duin- en Bollenstreek, heeft het adviesorgaan ir. G. Blom, directeur-generaal van Rijkswaterstaat, geadviseerd ook het laatste gedeelte van rijksweg 11 versneld aan te leggen. Mocht Blom het advies overnemen, dan moet minister Jorritsma nog beslissen of er geld wordt vrijgemaakt voor de versnelde voltooiing van de weg.

In het gunstigste scenario kan Rijkswaterstaat mogelijk volgend jaar al met de aanleg van het laatste gedeelte van rijksweg 11 beginnen. Oorspronkelijk zou de aanleg pas in 2002 starten.

Reageer op dit artikel