nieuws

Woningeigenaars

bouwbreed

krijgen ook reparatie koopkracht

De beloofde koopkrachtreparatie voor ziekenfondsverzekerden vindt niet uitsluitend plaats via de individuele huursubsidie. Ook eigen-woningbezitters met vergelijkbare problemen als ontvangers van individuele huursubsidie, komen in aanmerking voor een even hoge woonkostentoeslag in de bijzondere bijstand.

Dat schrijft minister Melkert in een brief aan de Tweede Kamer. De toeslag bedraagt vijftig gulden voor alleenstaanden en honderd gulden voor huishoudens met een of meer kinderen. Deze bijdrage moet het koopkrachtverlies repareren, dat is ontstaan doordat ziekenfondsen begin dit jaar hogere nominale premies vaststelden.

Deze reparatie kost het rijk f. 67 miljoen.

Reageer op dit artikel