nieuws

Werkgevers werken met dubbele agenda APV-netwerk wordt kritisch bekeken

bouwbreed

Het vakbondsnetwerk van plaatselijk vertegenwoordigers dat in de bouw de uitvoering van de sociale verzekeringen ter hand neemt (het ‘APV-netwerk’) staat onder vuur. Het College van Toezicht Sociale Verzekeringen vermoedt belangenverstrengeling. Werkgevers hopen dat het CTSV het netwerk onder de paraplu van de bonden vandaan haalt. Officieel pleiten ze echter voor handhaving van de huidige situatie.

Werkgeversorganisaties in de bouw zijn eigenlijk van mening dat de taken van de administrateur/plaatselijk vertegenwoordigers ondergebracht moeten worden bij de uitvoeringsorganisaties sociale verzekeringen (uosv) van het SFB.

Als SFB-bestuurders pleiten ze echter, samen met de collega’s van werknemerszijde, voor handhaving van de huidige structuur. De bouwbonden beschikken sinds de jaren twintig over dit vrij unieke netwerk van plaatselijk vertegenwoordigers, die werknemers in de bouw de weg wijzen als het gaat om werknemersverzekeringen en de intake in de ww.

Eerder kwamen werkgevers er openlijk voor uit dat ze dit fijnmazige netwerk liever uit handen halen van de vakbonden. Niet in de laatste plaats omdat deze plaatselijk vertegenwoordigers altijd zorg hebben gedragen voor de hoge organisatiegraad van de bouwvakarbeiders.

Zelfs in de jongste NVOB-periodiek valt nog te lezen dat “werkgevers van mening zijn dat de taken van de APV’er op (korte) termijn moeten worden overgenomen door medewerkers van SFB-uosv”.

Taktiek gewijzigd

Maar sinds het CTSV zich over de materie buigt hebben werkgevers hun taktiek gewijzigd. Om de bouwbonden niet al te zeer tegen zich in het harnas te jagen wordt op SFB-niveau ingestemd met handhaving van het vakbondsnetwerk.

Ondertussen hopen werkgevers echter dat het CTSV op grond van de nieuwe organisatiewet sociale verzekeringen zal oordelen dat het netwerk onrechtmatig is omdat er onvoldoende scheiding bestaat tussen uitvoering en beleid.

De bouwbonden hechten, voor de handhaving van de hoge organisatiegraad in de bouw, het grootste belang aan het behoud van het APV-netwerk. De bouwbond FNV heeft onlangs een grootscheepse, miljoenen kostende operatie op touw gezet om zijn, tot voor kort uit vrijwilligers bestaande, netwerk te professionaliseren. Eind 1996 moet dit resulteren in een heel Nederland dekkende organisatie met zo’n 150 professionele vertegenwoordigers die zoveel mogelijk ‘inwonen’ bij de arbeidsbureaus.

De bouwbond CNV is al zo goed als klaar met de professionalisering van zijn 49-koppige netwerk.

Sporen verdiend

Vorige week heeft de directie van het SFB-uosv, terzijde gestaan door bestuursleden van de Bedrijfsvereniging voor de Bouwnijverheid, een bezoek gebracht aan het CTSV. Het toen nog in functie zijnde CTSV-bestuurslid G. van Otterlo is geinformeerd over het APV-netwerk.

Inzet was het CTSV ervan te overtuigen dat het netwerk zijn sporen in de bouw heeft verdiend. De bonden hebben duidelijk gemaakt dat ook zij willen waken voor belangenverstrengeling. Hiertoe is een constructie voorgesteld waarbij het SFB-uosv de APV’ers controleert.

Het CTSV, dat zoals bekend momenteel niet optimaal functioneert, zal binnen enkele maanden uitsluitsel geven over de vraag of het APV-netwerk in de bouw al dan niet rechtmatig is volgens de nieuwe organisatiewet, waarin scheiding van beleid en uitvoering bij de sociale verzekeringen een belangrijk uitgangspunt is.

Reageer op dit artikel