nieuws

Weer ongeval door rijden met last

bouwbreed

Op het bouwpo Dijkwoningen in het toekomstige forensendorp Bloemenwaard is gistermiddag een mobiele kraan omgevallen. De opperman A. v. L. van Steen bv raakte bekneld onder een deel van een stapel metselstenen die door de giek van de kraan werd getroffen en uit elkaar viel. Hij brak z’n rechterbeen. Z’n collega, de metselaar Ch.J. die nog had gewaarschuwd ‘weg wezen’, kon kraan en vallende stenen juist ontwijken. Een busje met studenten die een rondleiding kregen, was tien meter achter de kraan aan het keren. De kop van de giek sloeg in op dezelfde afstand.

Logistiek op bouwplaats vereist goede voorbereiding

Opzichter O.G. van Steen BV is onder de indruk. “We hebben, dat doen we altijd, kraan en machinist ingehuurd bij Safepull uit Doordam. Wij krijgen goed, gekeurd materiaal en ook altijd vaklui op de bok. We hebben J.Z. van Safepull hier al meer gehad, hij weet van de hoed en de rand.”

“Ik had Jaques opdracht gegeven de steigerdelen van de blokken 4 en 5 die klaar waren, over te brengen naar de blokken 6 en 7 die moeten worden opgebouwd. Ik denk dat Jaques niet had gehoord dat de draglineschotten die aan het eind van de bouwweg A lagen als verbinding naar weg B, waren weggehaald.”

Hij had met z’n mobiele kraan met last over vaste wegen bij de blokken 6 en 7 ke komen door iets om te rijden. Nu zag hij, praktisch aan het eind van weg A de onverharde weg voor zich. “Ja”, vertelde hij me, “toen moest ik keren. En daarbij gebeurde het ongeval dat Adri in het gips deed belanden en dat tien HTS-studenten een fikse schrik bezorgde.”

Kraanmachinist J.Z. is blij dat het ongeval, “die giek zal op zo’n busje vallen”, nog redelijk goed is afgelopen. “Ja, ik zag dat de verharde weg ophield. Ik had eigenlijk op die draglineschotten gerekend, een paar dagen geleden lagen ze er nog. Ik kon niet anders dan keren: rijden over onverharde grond met zo’n 2000 kg aan je giek is te riskant. Ik moest die kraan drie keer steken om terug te ke rijden. Bij de derde keer zette ik hem in z’n vooruit. Ik haalde de handrem eraf en gaf gas. Maar laat die machine nu achteruitgaan. Het rechterachterwiel raakte van de weg en de last maakte daardoor een zwaai. Stom, stom, ik had de last van de kraan niet geborgd tegen uitzwaaien, hoewel de richtlijnen dat wel degelijk voorschrijven. Je weet wat er gebeurde. De kraan die ook al een ietsje scheef stond omdat de weg helde, kantelde. Ik hoorde Chiel een schreeuw geven maar ik zag in m’n kantelende cabine niet dat de giek op de steenopslag terecht kwam en dat Adrie met z’n been onder de vallende stenen kwam. Met mij viel het mee, een paar blauwe plekken en een buil op m’n hoofd. Toen ik uit de cabine kwam zag ik die jongens uit dat busje naar Adri en Chiel hollen. Ik ging zelf naar de keet om het ziekenhuis te laten bellen maar de opzichter had het al gezien.”

Onderzoek

Opzichter O.G. van Steen BV, belde niet alleen het ziekenhuis maar ook I-SZW ( de vroegere Arbeidsinspectie) en Aboma+Keboma uit Ede. De veiligheidskundige van Aboma+Keboma die de toedracht van het ongeval stap voor stap naging, constateerde hetzelfde als de machinist had verteld maar had er wel het een en ander toe te voegen.

Van groot belang was dat de stempels en uithouders van de kraan waren ingeschoven terwijl ze juist bij rijden met last en zeker tijdens het draaien het best ke worden uitgeschoven. Waar de veiligheidskundige zwaar aan tilde, was dat de last zo’n zes meter hoog had gehangen: voorschrift bij rijden met last is dat de last laag bij de grond moet worden vervoerd: niet meer dan een halve meter erboven.

Conclusie en advies

De veiligheidskundige rapporteerde na z’n onderzoek dat het ongeval zou zijn voorkomen als de kraan tijdens de manoeuvres met alle wielen op de verharde weg was gehouden, mits tenminste nog aan de allereerste voorwaarden was voldaan waaronder een kraan met last mag rijden:

– de last altijd dicht boven het maaiveld;

– de last borgen tegen uitzwaaien.

Een algemene aanbeveling is dat indien rijden met last gewenst is en het kraantype erop is ingesteld, nog alleen maar met last mag worden gereden indien een voldoende brede, vlakke, horizontale en draagkrachtige ondergrond beschikbaar is.

De veiligheidskundige wees tenslotte ook nog op het belang van een goede voorbereiding van een bouwpo, met name van de logistiek. Indien men weet dat er met zwaar materiaal, bijvoorbeeld steigerdelen, zal moeten worden gereden, dient men een bouwwegenplan te maken dat het mogelijk maakt dat de kraan met last altijd op een goede draagkrachtige ondergrond ke rijden. En je moet dat ke doen met uitgeschoven uithouders. “Liever dan een ongeval te analyseren”, eindigde hij, “adviseren wij voor een dusdanige voorbereiding dat de kans erop tot een minimum wordt gereduceerd.”

Reageer op dit artikel