nieuws

Waddenvereniging tegen gespreide proefboringen

bouwbreed

De proefboringen in de Waddenzee worden niet gespreid, zoals de Eerste kamer in 1994 veronderstelde toen die instemde met zes boringen, maar concentreren zich in het oostelijke deel. Dit stelt de Waddenvereniging, die vandaag voor de president van de rechtbank in Leeuwarden schorsing vraagt van de vergunningen.

Minister De Boer (Milieu) stelde destijds in de Eerste Kamer dat de proefboringen verspreid zouden plaatshebben en dat ze drie maanden zouden duren. De NAM gaat in de milieu-effect-rapportage over de boringen uit van drie tot vijf maanden.

De Waddenvereniging hoopt dat schorsing door de rechter leidt tot strengere voorschriften rond boren in de Waddenzee.

In de toekomst mag het gas alleen gewonnen worden door vanaf het vasteland ‘schuin’ onder de Waddenzee te boren. De NAM stelt dat dit slechts kan over een afstand van 3,5 kilometer. Dat leidde er volgens de Waddenvereniging toe, dat niet gezocht is naar de meest milieuvriendelijke lokaties, zoals afgesproken.

Reageer op dit artikel