nieuws

Verhogen bruggen in Limburg omstreden

bouwbreed

Rijkswaterstaat in Maastricht wil de doorvaarthoogte onder twee vaste bruggen over het Julianakanaal in Echt en Roosteren met 1,90 meter verhogen. Het plan stuit op weerstand bij de betrokken gemeenten.

De extra doorvaarthoogte is nodig vanwege de duwbakken die, rond de eeuwwisseling met vier containerlagen, afmeren bij de overslagterminal in Born voor het lossen van containergoederen en het laden van personenauto’s.

Het plan van Rijkswaterstaat om de twee bruggen en de aansluitende infrastructuur 1,90 meter te verhogen, stuit bij de gemeenten Susteren en Echt op grote weerstand. Zij willen geen medewerking verlenen aan dit plan.

De gemeente Susteren wil de brug bij Roosteren opschuiven in zuidelijke richting. Dit om te voorkomen dat oud-Roosteren geconfronteerd wordt met verkeersoverlast. Ter plaatse een tunnel aanleggen mag ook. Susteren voert als bezwaar aan dat de op- en afritten naar de brug te steil worden en dat door de duur van de werkzaamheden – 9 tot 12 maanden – Roosteren geisoleerd raakt.

Verplaatsen

Ook de Belgische grensstad Maaseik heeft bezwaar tegen de lange duur van de werkzaamheden. Zij vreest dat de Nederlandse kopers wegblijven omdat door omleiding van het verkeer via Born de stad moeilijker bereikbaar wordt. De brug in Echt zou, volgens wethouder H. Philipsen, verplaatst moeten worden richting Ohe en Laak. Zij kan dan aansluiten op de nieuwe weg in het Stevolgebied. De alternatieven worden op 16 april voorgelegd aan het college van GS.

Woordvoerder Whu van Rijkswaterstaat zegt: “We delen de zorgen van de gemeentebesturen maar zien zeker niets in het verplaatsen van de bruggen”. Volgens Whu moet het technisch mogelijk zijn de bruggen tot 10,10 meter – de toekomstige norm – boven de waterspiegel op gewenste tijdstippen te verhogen. “De bediening van de bruggen kan centraal geregeld worden vanuit de bedieningsruimte bij het sluizencomplex in Born”, zegt Whu.

Om te voorkomen dat de bruggen tijdens de spitsuren het autoverkeer hinderen moet de scheepvaart, waarvoor de brug omhoog moet, het vaarschema aanpassen. De hogere doorvaart is volgens Whu niet alleen economisch van belang voor de scheepvaart, er wordt ook meer verkeer van de weg afgehaald.

Reageer op dit artikel