nieuws

Trofee

bouwbreed Premium

De stichting Kultuur en Toerisme in Friesland heeft de landelijke trofee van het Nederlands Verbond van Ondernemers in de Bouwnijverheid (NVOB) overhandigd gekregen. De stichting geeft opdrachten voor de restauratie van monumentaal erfgoed en draagt daardoor volgens het NVOB bij aan de continuiteit in de bedrijfstak bouw.

Het ambachtelijk restauratiewerk wordt zo gestimuleerd en bevordert het vakmanschap, aldus de bond. Door de verbouw- en restauratiepoen wordt de kwaliteit van de betrokken bouwbedrijven bij een groot publiek in beeld gebracht. Daarmee levert de stichting een grote bijdrage aan het maatschappelijk aanzien van de bouwnijverheid, aldus het NVOB. De trofee werd donderdag voor de eerste maal uitgereikt.

Reageer op dit artikel