nieuws

Tommel komt met sancties voor te lakse corporatie

bouwbreed

Staatssecretaris Tommel is bezig met de ontwikkeling van een aantal instrumenten om corporaties die te laks zijn bij de oplossing van problemen tot actie te dwingen. Situaties als bij de corporaties Woningbeheer Limburg en De Samenwerking ke daarmee in de toekomst worden voorkomen.

Die conclusie kon gisteren worden getrokken uit een ingelast vragenuurtje in de Tweede Kamer. Het PvdA-Kamerlid Duivesteijn had Tommel naar de plenaire zaal geroepen, omdat hij gealarmeerd was door berichten in de media over miljoenenverliezen en op stapel staande saneringen bij corporaties. Met name berichten in Cobouw over De Samenwerking in Capelle a/d IJssel en in het Algemeen Dagblad over De Opdracht uit Lelystad hadden de PvdA’er gealarmeerd.

“Het begint erop te lijken dat als er ergens brand is in de volkshuisvesting de brandweer en de ambulances precies de andere kant op rijden”, zo hield Duivesteijn staatssecretaris Tommel voor. Om vervolgens een hele rij vragen op Tommel af te vuren, met als een belangrijke achterliggende vraag waarom het zolang moet duren voordat er maatregelen worden genomen om deze corporaties uit het slop te helpen.

De bewindsman antwoordde dat “het zeker niet zo is dat als er corporaties in de problemen zitten, de hulptroepen de andere kant oprijden.” Hij noemde de ophef over de corporaties die nu in grote financiele problemen zitten overdreven. “Goed getimed oud nieuws”, herhaalde Tommel het dagblad Trouw.

Dat neemt niet weg dat de situatie bij een aantal corporaties ernstig is, zo erkende hij. Maar dat is nu net de reden dat zowel het ministerie van VROM als het CFV onderzoek doet naar de problemen die corporaties in het post-bruteringstijdperk ondervinden. Een dergelijk onderzoek is mogelijk, omdat 1995 het eerste jaar waarvan de gevolgen van de brutering in de jaarverslagen van de corporaties zijn opgenomen. Er is dus goed inzicht te verkrijgen in de stand van zaken in de sociale sector. De Kamer zal over de uitkomsten van die onderzoeken nader worden bericht.

Daarnaast is Tommel bezig met de ontwikkeling van nieuwe “sanctiemiddelen” om corporaties die niet snel genoeg iets doen om problemen te voorkomen of uit de weg te ruimen, in de nabije toekomst te dwingen in actie te komen. “Er zijn voorstellen in ontwikkeling om mij meer armslag te geven”, aldus de staatssecretaris.

Reageer op dit artikel