nieuws

Sloop dreigt voor ‘Hengelose Es’

bouwbreed Premium

De renovatiekosten van circa honderd woningen in de wijk Hengelose Es te Hengelo vallen aanzienlijk hoger uit dan gepland. Dit maakt het aantrekkelijker de woningen te slopen en nieuw te bouwen. Een definitieve keuze over sloop of nieuwbouw is nog niet gemaakt. Eerst moet overleg plaatsvinden tussen de bewoners en de eigenaar van de panden, de woningcorporatie St. Joseph.

De renovatiekosten vallen zwaar tegen, zegt directeur J. Bosch van corporatie St. Joseph. Hij rekende op een bedrag van maximaal f. 55.000 per woningen, maar dit is onhaalbaar. De kosten vallen minimaal f. 10.000 per woning hoger uit. De voorkeur van de bewoners gaat sterk uit naar renovatie. In het betreffende deel van de wijk staan 123 woningen, waaronder 78 grote panden. Vooral deze zijn bijzonder in trek, aldus Bosch.

De huizen zijn gebouwd als een soort hofje, zodat de woningen een tuin voor de deur hebben. “De woningen zijn van een verouderd type,” aldus Bosch. “Woontechnisch laten ze veel te wensen over met name vanwege de kleine slaapkamers.”

Een eventuele renovatie bestaat onder meer uit het ‘draaien’ van de huizen. Hierdoor zullen de woonkamers niet langer aan de kant van de tuin liggen, maar aan de kant van de straat. De definitieve beslissing over sloop of nieuwbouw wordt binnenkort genomen, zodat begin volgend jaar kan worden begonnen met de renovatie. Indien gekozen wordt voor nieuwbouw, zal het werk worden ingedeeld in fases.

Hengelose Es werd ontworpen door de architecten Van den Broek en Bakema. Zij lieten zich inspireren door de CIAM-gedachte. De architecten van deze stroming probeerden veel licht, lucht en ruimte in de woonomgeving te scheppen. Zij bouwden zowel flats als vrijstaande woningen. In de Hengelose Es is de verhouding flats/laagbouw ongeveer fifty-fifty. De woningen zijn door elkaar gebouwd zonder doorlopende straten, zodat de infrastructuur van het gebied sterk afwijkt van de rest van Hengelo.

In 1991 besloot de gemeente Hengelo om de wijk grondig aan te pakken. Een deel van de woningen zou worden gesloopt en een ander deel zou worden opgeknapt. Bovendien wordt de infrastructuur zodanig gewijzigd dat de wijk hetzelfde stratenpatroon krijgt als in de rest van Hengelo. Het werk werd opgedeeld in drie fases die binnen vijftien jaar zouden worden uitgevoerd. De totale kosten bedragen circa f. 80 miljoen. De eerste fase werd onlangs afgerond. Het werk bestond bestond uit de sloop van 100 woningen en vervangende nieuwbouw van 84 huizen. Enkele flats werden gerenoveerd en zijn voorzien van liften.

De Duitse architect Jos Weber ontwierp de nieuwbouw. Hij werkte hierbij samen met Bouwontwerpgroep Beltman. De panden zijn onder meer voorzien van een serre en een eigen parkeerplaats. Ze zijn breder dan de gemiddelde woning in Hengelo en ke gemakkelijk wordt aangepast aan woonwensen van bijvoorbeeld ouderen en invaliden. Bosch: “Niemand hoeft nog te verhuizen uit de wijk. De panden ke eenvoudig worden aangepast aan de behoeften van ouderen.”

Winkelcentrum

Het ontwerp van Weber viel bij de oosterburen zeer in de smaak vanwege de relatief lage bouwkosten en de hoge kwaliteit. Vanwege de grote belangstelling werden zelfs excursies gehouden langs de nieuwbouw. “Ze voldoen aan de Duitse normen, maar de prijs is Hollands”, aldus Bosch. “Onze oosterburen onderzoeken nu de mogelijkheid om vergelijkbare woningen te gaan bouwen.”

Ook al is er onzekerheid over hoe de rest van de wijk wordt aangepakt, wel is vast komen te staan dat de Hengelose Es een nieuw winkelcentrum krijgt. Ook komen er voorzieningen zoals een speeltuin en een centrum voor ouderen. Bij het plan voor de Hengelose wijk werken de twee corporaties die hier woningen bezitten, St. Joseph en Ons Belang nauw samen met de gemeente. De gemeente zorgt er voor dat de omgeving netjes blijft en de corporaties knappen de panden op of zorgen voor nieuwbouw. De coordinatie van alle werkzaamheden ligt bij de corporaties. Een aantal van de nieuwe of gerenoveerde panden zijn bestemd voor verkoop. De bewoners krijgen als eersten het pand aangeboden.

Reageer op dit artikel