nieuws

Rijksbouwmeester: woningbouw kan niet nog goedkoper

bouwbreed

“De rek is er behoorlijk uit. Links- of rechtsom, nog goedkoper bouwen zal al gauw ten koste gaan van de kwaliteit.” Dat is de mening van rijksbouwmeester prof. ir. Wytze Patijn. Als jurylid van een recente ideeenprijsvraag moest hij tot de conclusie komen dat “alles kennelijk al een keer bedacht was”.

Dat vertrouwde Patijn toe aan de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV), die samen met het Bedrijfspensioenfonds voor de Bouwnijverheid vorig jaar een prijsvraag voor slimme ideeen lanceerde om met behoud van kwaliteit goedkoper woningen te ke bouwen.

Aan inzendingen geen gebrek. Ruim negentig stuks. Maar geen enkele kon voldoende genade vinden in de ogen van de jury, die onder leiding stond van prof.dr. ir. H. Priemus. Te weinig innovatief, zo luidde het algemene oordeel. Een prijs werd daarom niet uitgedeeld.

Kleiner bouwen kan ook

Elke architect of aannemer kan volgens Patijn best goedkoper bouwen. Maar dan weet hij tegelijk dat hij dat eigenlijk niet kan zonder op de kwaliteit in te leveren. “We zitten volgens mij aan de grens van wat mogelijk is”, aldus Patijn. Hij vindt het overigens goed dat eens wordt benadrukt dat Nederland zeer hoog scoort als het gaat om de combinatie goedkoop bouwen en hoge kwaliteit. “Dat maakt het lastig om seriematig nog goedkoper te bouwen dan we al doen.”

Er kan wellicht nog wat bespaard worden door soberder gebruik van materiaal en goedkoper materiaal. Kleiner bouwen kan ook, maar dat zal de markt niet accepteren, zo geeft hij te kennen.

Niet spectaculair

Ook de heer C. Martens van BPF-Bouw is van oordeel dat “een verdere reductie van stichtingskosten op korte termijn niet mag worden verwacht. Spectaculaire kostenbesparingen liggen volgens hem niet voor de hand omdat in veel opzicht woningen al zijn “uitontwikkeld”.

Op de BouwRAI zijn een aantal van de ingezonden ontwerpen te zien. Geen ervan wordt revolutionair genoemd. Maar de SEV vindt dat er zeven ideeen een nadere uitwerking verdienen.

Donderdagmorgen, 4 april houden de beide initiatiefnemers van de ideeenprijsvraag een symposium in een der zalen van het Raicomplex over de (on)mogelijkheden van goedkoper bouwen.

Reageer op dit artikel