nieuws

Raad van State had flinke last van watersnood

bouwbreed Premium

De Raad van State heeft behoorlijk last gehad van de wateroverlast van 1995. Dat valt te lezen in het jaarverslag van de Raad over 1995. Naar aanleiding van de wateroverlast is de Deltawet grote rivieren opgesteld. Tegen de besluiten van provincies over het versterken van rivierdijken was volgens deze wet beroep mogelijk bij de afdeling rechtspraak van de Raad van State. Van die mogelijkheid is royaal gebruik gemaakt. Tegen 26 dijkvak- en kadenplannen zijn door 263 appellanten beroepen bij de afdeling ingesteld.

Deze beroepen moesten binnen zes weken worden behandeld, met een eventuele verlenging van nog eens zes weken. De Raad van State is er in zijn algemeenheid in geslaagd binnen de gestelde termijn te beslissen. Het betekende echter wel dat andere zaken langer op een uitspraak hebben moeten wachten.

De Raad van State keert zich dan ook tegen het stellen van termijnen in wetten waarbinnen beroepen moeten worden afgedaan door de Raad. Alleen in bijzondere omstandigheden is dat toelaatbaar. Voor de Deltawet kan de Raad de beperking van de termijn accepteren. Maar bijvoorbeeld voor de Wet op de waterkering heerst er bij de Raad twijfel of de daarin genoemde termijnen (twaalf weken met maximaal zes weken uitstel) wel gerechtvaardigd zijn.

Meldingsplicht

De Raad heeft verder vorig jaar een uitspraak gedaan over meldingsplichtige bouwwerken. Voor dit soort bouwwerken is geen bouwvergunning nodig, maar moeten wel bij de gemeente worden gemeld. Die moet binnen een bepaalde termijn laten weten dat het bouwwerk inderdaad slechts meldingsplichtig is. Doet een gemeente dat niet binnen de gestelde termijn of verzuimd zij binnen dezelfde termijn te melden dat er toch een bouwvergunning dient te worden aangevraagd, dan wordt van rechtswege aangenomen dat de mededeling is gedaan.

De Afdeling rechtspraak oordeelde in haar uitspraak dat een dergelijke mededeling ook kan ontstaan voor bouwwerken die niet zijn opgenomen in de Woningwet, waardoor geen bouwvergunning nodig is. Dit betekent echter niet dat ongelimiteerd bouwplannen als meldingsplichtig ke worden aangemeld en dan maar hopen dat de gemeente de termijn laat verlopen. De Afdeling rechtspraak vindt dat dit niet geldt voor bouwwerken waarvan bij de melder gezien aard en omvang redelijkerwijs geen twijfel over kan bestaan dat het een bouwwerk betreft waarvoor een bouwvergunning vereist is.

Reageer op dit artikel