nieuws

Provincie Brabant overweegt herinvoering subsidie onderhoud monumenten

bouwbreed

De provincie Noord-Brabant overweegt om de subsidie voor het onderhoud van monumenten weer in te voeren. Deze subsidie werd in 1988 geschrapt. Een subsidie voor de restauratie van monumenten zit er echter niet in.

In een notitie over de Monumentenzorg in Brabant schrijft de provincie dat dit een mogelijkheid is om de achteruitgang van Brabantse monumenten tegen te gaan. Sinds het wegvallen van deze subsidiemogelijkheid blijkt dat de onderhoudstoestand van monumenten dramatisch achteruit gaat.

“Stoppen met het geven van een financiele injectie van zeven ton (het bedrag van 1988) heeft grote gevolgen gehad, omdat de betrokkenheid van de provincie zeer groot was”, zo staat in de notitie. De provincie subsidieerde 40% van de subsidiabele kosten, een gelijk percentage als het rijk. De schatting was dat er in 1989 f. 1 miljoen nodig was voor de voortzetting van de subsidie voor onderhoud. Dat is toen echter wegbezuinigd.

Een ander knelpunt dat de provincie signaleert is de bijdragen die gemeenten geven voor het opknappen van monumenten. Als zij dat al doen, dan zijn dat Stads- en dorpsvernieuwingsgelden. Maar die geldstroom zal spoedig verdwijnen.

Facetbeleid

Tegelijk met het schrappen van de subsidie voor monumenten heeft de provincie een facetbeleid ontwikkeld. Zonder daarmee in strijd te komen, denkt de provincie dat preventieve zorg uitgebreid kan worden met de herinvoering van de subsidie. Die geldt dan rijksmonumenten en/of gemeentelijke monumenten of aan daarvoor aan te wijzen objecten.

Herinvoering van een beschermingsbeleid door provinciale monumenten aan te wijzen, wijst de provincie af. Bescherming kan beter door gemeenten en rijk plaatsvinden als het objecten en structuren van nationaal belang betreft.

Daarnaast wil de provincie een meer gebiedsgerichte aanpak, gericht op het vinden van goede bestemmingen voor monumenten. Daartoe zal er een subsidie komen voor haalbaarheidsonderzoeken.

Voor de restauratie van de Grote Kerk in Breda zal de provincie -net als bij de St. Jan in Den Bosch- participeren in een tienjaren afspraak met het rijk.

In 1996 is er voor de monumentenzorg in totaal f. 500.000 beschikbaar, waarvan voor de onderhoudssubsidies f. 400.000. Voor 1997 wil de provincie dat verdubbelen naar f. 1 miljoen. Daarvan gaat dan zes ton op aan onderhoud.

Reageer op dit artikel