nieuws

Opdrachtgever Sontpo vindt dat al veel is bereikt

bouwbreed

In het jaar 1995 is bij het Sontpo veel bereikt. De vier grote contracten die zijn afgesloten maken bij elkaar ongeveer 85% uit van de aanleg van de vaste oeververbinding. Het komend jaar staat onder meer in het teken van veiligheid tijdens de bouw en handhaven van de stringente milieu-eisen.

Dit valt op te maken uit het jaarverslag over 1995 van resundskonsortiet, de onderneming die zorgt voor ontwerp en aanleg van de 16km lange vaste oeververbinding over de Sont tussen Kastrup in Denemarken en Lernacken in Zweden. Beide landen hebben een aandeel van 50% in de onderneming. In het verslagjaar zijn door resundskonsortiet vier hoofdcontracten afgesloten voor de aanleg of uitvoeren van: baggeren en landaanwinning, de tunnel, de aanbruggen en de tuibrug. Ook zijn alle milieuvergunningen in verband met de aanleg verkregen.

In het verslagjaar is het po budget met een bedrag van DKr 880 miljoen verhoogd tot DKr 13,925 miljard (prijspeil 1990). De verhoging is voor een groot deel het gevolg van de uitkomsten van de aanbesteding van de vier grote contracten. Die vielen gemiddeld tien procent hoger uit dan waarmee rekening is gehouden.

De uitgaven van resundskonsortiet worden gefinancierd door leningen. Het internationaal gerenommeerde instituut voor krediet analyse Standard en Poors verleende resundskonsortiet een krediet waardering AA+ voor leningen in buitenlandse valuta. Afgelopen december werd resundskonsortiet opgewaardeerd tot AAA, de hoogste waardering. In 1996 zal naar verwachting dutten de DKr 4 miljard en 5 miljard geleend worden.

Verwachtingen

Het jaar 1996 heeft volgens resundskonsortiet is ook alle kenmerken een produktief jaar te worden. resund Tunnel Contractors I/S met daarin Boskalis en Sundlink Contractors HB zijn begonnen met inrichten van bouwplaatsen voor het maken van tunnelelementen in de haven van Kopenhagen en elementen voor de bovenbouw van de brug in de haven van Malmo.

De bouwplaatsen zullen tegen de zomer van 1996 zijn ingericht. Daarna zal het storten van de elementen beginnen. Gereed hebben van deze bouwplaatsen op tijd en de kwaliteitszorg voor het storten van de elementen zijn bepalende factoren in de voortgang van het po.

Gedurende het jaar zal resundskonsortiet voorbereiden een overall tijdschema voor de bouw het het beproeven voor de periode tot aan de ingebruikname in het jaar 2000.

Milieu-effect

Het contract voor het beheersen en bewaken (monitoring) van het onderzoeksprogramma opgezet ter bewaking van de invloed op het milieu op de lange termijn zal naar verwachting dit voorjaar worden getekend. Dit contract moet ervoor zorgen dat aan de voorgeschreven stringente milieuvoorschriften de hand wordt gehouden.

Er zullen ook contracten afgesloten worden voor de besturings- en communicatiesystemen voor de spoorwegverbindingen. Naar verwachting zullen deze voor het einde van dit jaar ondertekend ke worden. Dit jaar zal het aantal mensen dat direct betrokken is bij de bouw van de vaste oeververbinding toenemen van 700 tot 1800.

Aan de Deense zijde bij Kastrup wordt gewerkt aan infrastructurele projecten en aansluitende verbindingen naar de Sontverbinding.

Reageer op dit artikel