nieuws

Miljoenen-saneringen op stapel bij corporaties

bouwbreed

Behalve Nieuw Amsterdam en Woningbeheer Limburg zijn er nog zeker drie corporaties die zich voor een miljoenkostende sanering tot het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting moeten wenden. De PvdA-fractie in de Tweede Kamer zal staatssecretaris Tommel vandaag om opheldering vragen over de problemen.

De sanering van Nieuw Amsterdam, eigenaar van veel onroerend goed in de Amsterdamse probleemwijk De Bijlmer is al geruime tijd aan de gang. Vorig jaar september verleende het Centraal Fonds (CFV) goedkeuring aan de tweede fase van de operatie en werd een steunbijdrage van f. 270 miljoen toegekend.

Maandag kwam daar de sanering van Woningbeheer Limburg bij. Ook hier gaat het om veel geld, in totaal zo’n f. 103 miljoen aan steunbijdrage.

Op korte termijn komen daar nog drie lotgenoten bij, die zoals het er nu uitziet samen ‘goed’ zijn voor enkele honderden miljoenen aan steunbijdrage.

De Samenwerking uit Capelle a/d IJssel is de eerste. Deze corporatie, ontstaan uit een fusie en sanering van twee noodlijdende corporaties, schat haar tekort “op termijn” op een ruwe f. 350 miljoen. Voor een deel houdt zij VROM en de gemeente verantwoordelijk. Dat heeft inmiddels geresulteerd in een claim van f. 146 miljoen. De verwachting is gerechtvaardigd dat desondanks voor vele tientallen miljoenen steun zal worden aangeklopt bij het Centraal Fonds. De saneringsaanvraag is inmiddels in voorbereiding.

Nood hoog gestegen

De tweede is De Opdracht uit Lelystad. Daarvan zijn de problemen al langer bekend, maar inmiddels is de nood zo hoog gestegen dat ook hier een saneringsaanvraag in voorbereiding is genomen. Deze corporatie kampt met leegstand en verhuurbaarheidsproblemen, met name omdat het bezit voor een groot deel door dure zogeheten DKP-woningen wordt gevormd.

In 1993 heeft het Centraal Fonds al eens f. 23 miljoen aan steun bijgedragen, maar al vrij snel bleek onenigheid over de oplossing van de problemen. Dat, en de verdenking van fraude door de toenmalige directie, leidde tot de aanstelling van een interim-directie, en de opdracht van het Centraal Fonds aan de corporatie een nieuw saneringsplan op te stellen.

In oktober 1995 werd een vooruitberekening gemaakt, waaruit een mogelijk tekort van f. 157 miljoen naar voren kwam. Deze cijfers zijn volgens voorzitter ir. J.M. Koopman van het CFV inmiddels achterhaald. Hij wijst wel op de negatieve bedrijfsreserve van f. 30 miljoen ultimo 1994.

Kermis

De derde corporatie is de Algemene Nederlandse Woningstichting uit Amersfoort. Ook deze corporatie kampt met grote financiele problemen, zo t de voorzitter van de raad van bestuur, mr. Th.M.M. Thurlings. Hij laat zich niet verleiden tot uitspraken over hoe groot het tekort is bij de ANWS. “Aan die kermis doe ik niet mee.” Maar dat het in de miljoenen loopt is duidelijk, gezien het feit dat liefst 93% van het woningbezit wordt gevormd door DKP-woningen, die zijn gefinancierd met kapitaalmarktleningen. Ook de ANWS is inmiddels bezig met een steunaanvraag, en hoopt die voor de zomer gereed te hebben.

Op korte termijn zijn er geen andere grote saneringen te verwachten, zo leert rondvraag in de sector. Op de langere termijn ligt dat anders. Niet voor niets voorspelt het CFV In zijn jaarverslag over 1995 een toenemend aantal saneringen. In de sector wordt gesproken over enkele tientallen corporaties, die uiteindelijk in het rood zullen duiken.

Hoeveel dat er precies zullen zijn moet blijken uit nader onderzoek, dat het Centraal Fonds zal laten verrichten als het ministerie van VROM met zijn prognosemodel is gekomen. Hierin worden de noodzakelijke investeringen in de volkshuisvesting afgezet tegen het vermogen van corporaties. Dit model heeft inmiddels de nodige vertraging opgelopen, omdat het voor publikatie in het kabinet moet worden besproken.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels