nieuws

Milieugroepen juichen uitstel Maasvlakte 2 toe

bouwbreed

Natuur en Milieu en de Zuidhollandse Milieufederatie tonen zich verheugd over het kabinetsbesluit om pas na uitgebreide discussie te beslissen over een eventuele uitbreiding van de Maasvlakte. Het gaat dan om een ‘nut en noodzaak-discussie’ die in een Verkenningsfase plaats vindt. Bij het laatste gaat het om een onderdeel van de nieuwe procedure voor besluiten over grote poen.

Het veronderstelde ruimtegebrek in Rotterdam vereist volgens de milieu-organisaties een inventarisatie van de capaciteit in de havens van Amsterdam, Vlissingen en Delfzijl. Te denken valt ook aan samenwerking en taakverdeling tussen de belangrijkste havens in West-Europa. Een verbeterde efficientie in het goederenvervoer vermindert bovendien de behoefte aan ruimte. Het kabinet moet volgens de milieugroepen gelegenheid bieden voor een discussie over de ‘voordeur-functie’ van de Maasstad. Rotterdam dient zich te richten op kwalitatief hoogstaande sectoren. Natuur en Milieu en de Zuidhollandse Milieufederatie zetten vraagtekens bij de dubbelfunctie van het po Maasvlakte 2 dat aan de ene kant voorziet in landaanwinning voor haven- en industrieterrein en aan de andere kant in de ontwikkeling van natuur- en recreatiegebied.

Reageer op dit artikel