nieuws

Limburg stopt bouw van bejaardenoorden

bouwbreed

De provincie Limburg zal geen bejaardenoorden meer bouwen. Waar nodig zal het aantal plaatsen in bejaardenoorden zelfs worden verminderd. Dit moet gecompenseerd worden in vormen van zorgvernieuwing in ondermeer geclusterde woonvormen, aanleunwoningen en dergelijke.

Dit staat in het voorontwerp-plan Bejaardenoorden dat GS van Limburg voor 1997-2000 hebben vastgesteld. Jaarlijks is in Limburg een bedrag van f. 17 miljoen vrij beschikbaar voor aangepaste vormen van zorgverlening. Uitgaande van een bedrag van f. 17.000 voor een plaats bejaardenoordvervangde zorg komen er dus 1000 plaatsen beschikbaar.

Reageer op dit artikel