nieuws

Hoogste woonlasten in ’96 voor inwoners van gemeente Lelystad

bouwbreed

De gemeente Lelystad brengt dit jaar het hoogste bedrag aan woonlasten bij haar inwoners in rekening. Gemiddeld stijgen de gemeentelijke woonlasten dit jaar met 6,3 procent. Dat blijkt uit een belastingoverzicht van gemeenten met meer dan 100.000 inwoners.

Als ook andere gemeentelijke heffingen, zoals de hondenbelasting en parkeergelden, worden meegeteld, komt Den Haag als duurste uit de bus, gevolgd door Rotterdam, Utrecht, Leiden en Amsterdam. De gemiddelde gemeentelijke belastingstijging per inwoner bedraagt 5,7 procent.

De woonlasten in het overzicht worden berekend aan de hand van de onroerend-zaakbelasting, de reinigingsrechten en de rioolbelasting. In Lelystad gaat het daarbij om een bedrag van f. 1262,27 per inwoner. Dat is ongeveer 50 procent meer dan de inwoners van Tilburg kwijt zijn. Die gemeente staat het laagst genoteerd op het woonlastenoverzicht.

In Lelystad, vorig jaar nog negende op de lijst, gaan de woonlasten dit jaar met ruim 25 procent omhoog. De stijging heeft vooral te maken met de artikel-12 status die de gemeente heeft gekregen. Dat betekent dat ze onder curatele van het Rijk staat en extra haar best moet doen om financieel orde op zaken te stellen.

Op kosten gejaagd

Vorig jaar waren de woonlasten het hoogst in Zaanstad. Deze gemeente is naar de vijfde plaats gezakt omdat ze haar heffingen niet heeft verhoogd. Ook in Amersfoort, Haarlemmermeer, Haarlem, Apeldoorn en Zoetermeer daalden de woonlasten.

Staatssecretaris Van de Vondervoort nuanceerde in een reactie het beeld dat gemeenten hun burgers op kosten jagen met hun heffingen. De gemeenten zijn zich volgens haar zeer bewust van hun verantwoordelijkheid om de lokale belastingen zo laag mogelijk te houden. De bewindsvrouw wees erop dat de hogere heffingen deels het gevolg zijn van rijksbeleid, zoals het streven naar kostendekkende tarieven voor milieuvoorzieningen.

Van de Vondervoort signaleerde verder dat de opbrengst van de onroerend-zaakbelasting voor woningen sneller stijgt dan die voor bedrijfspanden. Zij en collega Vermeend van Financien houden deze lastendrukverschuiving scherp in de gaten, aldus Van de Vondervoort. Zo nodig zullen beide bewindslieden maatregelen treffen.

Reageer op dit artikel